İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, 26 Mayıs'ta düzenlenen bir tanıtım ile Türkiye'ye merhaba dedi. Uluslararası Gençlik Vakfı'nın sekiz yıldır dünyanın dört bir yanında uyguladığı "Global Fellows" programının ulusal entegrasyonu olan "Küresel Genç Sosyal Girişimciler" programı, Türkiye'de düşüncelerini gerçeğe dönüştürmüş gençleri desteklemeyi amaçlıyor.

Yurtdışında sekiz yılda 160 mezun veren proje, toplumun genç bireyleri tarafından geliştirilmiş, halihazırda hayata geçirilmiş ve fayda sağlamış projeleri ödüllendirebilmek amacıyla başvuruları bekliyor. 

18-29 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLER
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, sanayiden bilime yaşamın her alanında düşünceden uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, toplumsal bilinci yüksek 18-29 yaş arasındaki gençler arasından finale kalan 10 adaya, maddi desteğin yanı sıra Youthactionnet tarafından düzenlenen "Küresel Genç Sosyal Girişimciler" programına katılma hakkı sunuyor. Türkiye'nin genç kahramanları bu sayede kişisel, vizyonel, politik, işbirliğine yönelik, organizasyonel ve sosyal alanlarda liderlik becerilerini geliştirebilme fırsatına kavuşuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'nde tanıtılan ve gençlerin enerjisini birey ve toplum için kazanıma dönüştürme amacıyla yola çıkan projenin Türkiye'nin gençlerinden büyük ilgi görmesi bekleniyor. Uluslararası Gençlik Vakfı'nın dünyanın dört bir yanında çeşitli işbirlikleri vasıtasıyla ödüllendirdiği başarı öyküleri arasında, Zimbabweli 23 yaşındaki bir gencin düşük maliyetli peletlenmiş fosfor karışımlarıyla yaşadığı bölgede tarıma ve dolayısıyla açlık sorununun çözümüne katkıda bulunmasından ABD'de çocukları şiddetten uzak tutmak için düzenlenen tiyatro ve 'Barış Odaları' atölye çalışmalarına dek hayata katkı sağlayan örnekler yer alıyor.

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri'ne başvuru süreci şu şekilde ilerliyor:
Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını internet üzerinden yapabiliyor. www.bilgiggo.com adresinden ulaşılabilen online başvuru formunda talep edilen kişisel bilgiler ve de proje ile ilgili detaylar BİLGİ Genç Soysa Girişimci Ödülleri Değerlendirme Komitelerinin dikkatine sunuluyor ve adaylar mülakattan geçiriliyor. Aralık ayının ilk haftasında ise seçilen 20 yarı finalist için İstanbul'da yapılacak 2-3 günlük liderlik eğitimi, dinamik birebir öğrenme, işbirliği ve gençler arası vizyon paylaşımı planlanmaktadır.

Yılbaşından sonra ise finale kalan 10 adaya 3 bin 500 Amerikan doları maddi/nakdi destek verilecek. Aynı zamanda bu adaylar Youthactionnet, tarafından yapılan "Küresel Genç Sosyal Girişimciler" programına da katılma hakkı kazanacaktır. Ödül töreni, 2011 yılı şubat ayında gerçekleştirilecektir.

Son başvuru tarihi 15 Kasım olan BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.bilgiggo.com adresinden ulaşılabiliyor.

BAŞARI ÖYKÜLERİ

Alejandro Zapata Arango
Kolombiya
Proje: Portafolio Verde (Yeşil Portfolyo)
Yaş: 29
Web Sitesi:
http://www.portafolioverde.com

Alejandro Zapata Arango'nun kurucu ortaklığında çevreci ve sosyal bir girişim olarak 2005 yılında hayata geçirilen "Portafolio Verde" (Yeşil Portfolyo), 'sürdürülebilir gelişme için inovasyon'a adanmıştır. Bu sorumluluktan hareketle, ulusal ve uluslararası işletmelerin sürdürülebilir biçimde çalışmalarını yürütebilmelerine olanak sağlayan stratejiler tasarlamaktadır. Örneğin, ürünlerini ihraç etmek için adil ticaret sertifikası alma sürecinde olan 20 bal üreticisinden oluşan bir birliğe eğitim vermiştir. Şimdilerde ise Ecohuertas Urbanas (Kentli Eko-bahçeler) Projesi aracılığıyla Medellin Belediyesi ile çalışmakta ve düşük gelirli kesimin hem kendi gıda ihtiyaçlarını temin edebileceği hem de fazla mahsulün satışıyla gelir elde edebileceği sebze bahçeleri oluşturması konusunda danışmanlık yapmaktadır. Portafolio Verde, projeleri hakkında gerçek zamanlı bilgileri toplayıp işlemek üzere kapsamlı bir bilgi sistemi (GREEN.MARKETING.TOOL) geliştirmiştir. Girişim, 2008 yılında çiftçilerin yanı sıra ülke içinde yerlerinden edilmiş 400 kişiye destek sağlamıştır.


Alia Whitney-Johnson
Amerika Birleşik Devletleri
Proje: Emerge Global
Yaş: 23
Web Sitesi:
http://www.emergeglobal.org

Alia Whitney-Johnson, Emerge Global projesini, Sri-Lanka'da cinsel şiddetten kurtulan genç kadınların kişisel güzelliklerini yeniden keşfetmelerine, kendi bağımsızlıklarını kazanmalarına ve toplumda önder konuma gelmelerine destek sunmak amacıyla başlatmıştır. Emerge Global, genç kadınların kendilerini organize etmelerine; finansal, ticari ve liderlik vasıflarını geliştirmelerine ve desteğe dayalı bir toplum inşa edebilmeye olanak tanıyan bir mekanizma olarak takı yapımını kullanmaktadır. Emerge Global Programı'nda, kendi kendine yetebilme yolunda donanım kazanılmasının yanı sıra geçmişteki yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla sanat terapisinden faydalanılmaktadır. Emerge Global sayesinde yaratılan takılar, hem Sri Lanka hem de ABD'de satışa sunulmakta; müşterilerine, bir genç kadının rehabilitasyonunda hayati bir rol oynama imkânı sağlamaktadır. Satıştan elde edilen gelirle programın sürdürülebilirliği için gerekli materyale yatırım yapılmaktadır. 2008 yılında Emerge Global, 70'i aşkın genç kadının hayatında olumlu farklılıklar yaratmış; takı satışlarından toplamda 25 bin dolarlık bir kazanç sağlanarak bir önceki yılın satış rakamı ikiye katlanmıştır.


Bernardo Alayza
Peru
Proje: Warming of Andean Homes (And Evlerinin Isıtılması)
Yaş: 29
Web Sitesi:
http://www.pucp.edu.pe/grupo/Friaje.htm

Kişi başına düşen aylık gelirin 60 dolar olduğu Cusco'nun Langui Bölgesi, Peru'nun en yoksul bölgesidir. Hava sıcaklığının en soğuk aylarda ortalama -3 derece olduğu bölgede yerel halk, gelişmemiş barınma koşulları altında akut solunum yolu hastalıkları ve cilt problemleri yaşamaktadır. Bu ihtiyacı ele alan Bernardo Alayza, Pontifica Universidad Catolica el Peru'ya bağlı Kırsal Destek Grubu üzerinden "Warming of Andean Homes" (And Evlerinin Isıtılması) girişimini başlatmıştır. Bu girişimle bölgedeki evler güneş enerjisi ısıtma sistemiyle donatılmış; yalıtım sağlanmış, kapı ve pencereler tamir edilmiş, yapıların içindeki hava kalitesini artırmak için mutfaktaki ocakların durumu iyileştirilmiştir. Girişim kapsamında 2008'den bu yana bir okul, bir tıp merkezi ve 45 ev yenilenerek 300'den fazla kişiye fayda sağlanmıştır.


Cecília Mendes Barros
Brezilya
Proje: Oficina-Escola de Artes e Oficios/POEAO (Sanat ve Zanaat Uygulama Okulu)
Yaş: 24
Web Sitesi:
http://www.youtube.com/POEAO

Cecília Mendes Barros, "Oficina-Escola de Artes e Oficios (POEAO)" (Sanat ve Zanaat Uygulama Okulu) vasıtasıyla Sao Paolo'daki sosyal dezavantajlı gençlere, tarihi binaların onarımı ve şehirlerinin kültürel mirasını korumak için gerekli donanımı kazandırmaktadır. Proje kapsamında 14-24 yaş arasındaki katılımcı gençlere, mobilya restorasyonu, badana, sıvama gibi gelecekte geçimlerini sağlamada kullanabilecekleri beceriler öğretilmektedir. Aynı zamanda aktif yurttaşlığı öğrenen gençler, toplumsal kıvanca esin kaynağı olmaktadır. "Semtler daha da güzelleşiyor, turizm artıyor ve gençler tarihsel dokunun korunmasında aktif rol alıyor" diye konuşan Cecilia'nın projesi POEAO, Brezilya'da 40 şehir ve beş bölgeden iki binden fazla gence ulaşmıştır. Cecilia, 2008 yılında, "Anhembi Morumbi Youth Initiative (Iam)" (Anhembi Morumbi Gençlik Girişimi) tarafından Sao Paolo'da onurlandırılan 15 genç sosyal girişimci arasında yer almıştır.


Deepika Singh
Hindistan
Proje: Udaan (Education Resource Centre)
Yaş: 29
Web Sitesi:
http://www.udaanedu.net

Misyonu Gujarat'ın yoksul kırsal kesimlerinde ilköğretime erişimin ve mevcut eğitim kalitesinin artırılması olan Udaan'ın kurucu ortağı Deepika Singh, eğitimin sosyal değişim ve gelişim için en önemli araç olduğuna inanmaktadır. Udaan, insan hakları ve sosyal adalet destekçisi olan Jankivas'ın bir girişimidir. Çalışmalarının merkezini eşitlik, çeşitlilik, vatandaşlık ve demokrasi gibi değerlerin teşviki oluşturmaktadır. Eğitim hedeflerinin, ülkenin inşa etmek istediği topluma göre yönlendirilmesi gerektiğini düşünen Deepika, kıymetli bireyler yetiştirme, farklılıklara saygılı olma ve açık fikirlilik gibi değerlerin kapsanmasının da büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Udaan'ın aktiviteleri arasında program geliştirme, öğretmenlerin eğitimi, eğitimsel içerik oluşturularak gençlerle buluşmasını sağlamak üzere video teknolojisini kullanma yer almaktadır. Videoshala aracılığıyla çocuklara yönelik matematik, fen ve çevresel konulara ilişkin öğretici videolar ve kitapçıklar hazırlanmaktadır. Proje kapsamında 2005'ten bu yana 250'den fazla köye ulaşılmış ve 12 bini aşkın çocuğun hayatında fark yaratılmıştır.


Dina Buchbinder Auron
Meksika
Proje: Deport-es para Compartir
Yaş: 27
Web Sitesi:
http://www.deportesparacompartir.org.mx

Deport-es para Compartir (DpC), çocukların sağlıklı gelişimine destek vermek ve topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Dina Buchbinder Auron'un kurucu ortaklığında 2007'de hayata geçirilmiştir. DpC, 6-14 yaş arasındaki çocukları Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri üzerine eğitmek için birtakım oyunlar ve spor aktivitelerini kullanmakta, bu sayede topluma aktif şekilde katkıda bulunabilmelerine olanak sağlamaktadır. Çoğunlukla yerli halktan oluşan katılımcılar, sağlık, yoksulluk, çevre, eğitim, eşitlik, topluma dahil olma ve küresel ortaklıkla ilişkili konularda bilgi sahibi olmaktadır. 2009 yılının başlarından itibaren DpC, dışlanmış kırsal ve kentsel bölgelerden 12 bin 500'ün üzerinde çocuğa ulaşmıştır. Meksika'nın geniş kültürel çeşitliliğinin tanınması adına, farklı kültürel geçmişlere ve yaşam standartlarına sahip çocuklar ile iletişim kurulmuştur. Katılımcıların daha iyi bir ekip çalışması ortaya koyarak daha sağlıklı davranışlar sergiledikleri ve birer dünya vatandaşı olarak çocukların karşılaştıkları zorluklar ile çözüm yolları üretmedeki rollerine ilişkin farkındalıklarının arttığı görülmüştür.


Donald Bodzo
Zimbabve
Proje: c-Manure Technology
Yaş: 23
Web Sitesi: -


Donald Bodzo, c-Manure Technology projesini, Zimbabve'nin Buhera bölgesinde yaşayan yoksul çiftçilerin çalışmalarının üretim kapasitesini ve gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla yaratmıştır. Düşük kaliteli toprak, Zimbabve'nin pek çok kırsal kesimindeki yoksulluk, açlık, düşük mahsul üretimi ve yetersiz beslenmenin en önemli nedenini teşkil etmektedir. Girişim kapsamında, mahsulleri için gübre satın alamayan yoksul çiftçilere, sığır gübresinin kalitesinin düşük maliyetli peletlenmiş fosfor karışımlarıyla nasıl iyileştirilebileceği öğretilmektedir. Bu sayede çiftçiler, gelir elde edebilecekleri bir gübre üretim işletmesi kurmak için gerekli temel donanımı kazanmaktadır. 2008 yılında c-Manure Technology 165 çiftçiye ulaşmıştır. Katılımcı çiftçiler, gelir seviyelerinde yüzde 70'lik oranda bir yükselme olduğunu ve yiyecek sıkıntısı çekmediklerini belirterek, pek çoğunun çocuklarını artık okula gönderebildiğini bildirmişlerdir.


Emmanuel Odiase
Nijerya
Proje: SmokeFreeNigeria Initiative/SmokeFree Foundation (Dumansız Nijerya Girişimi)
Yaş: 27
Web Sitesi:
http://www.smokefreefoundation.org

Yazar, şarkıcı ve motivasyon konuşmacısı Emmanuel Odiase, "SmokeFreeNigeria" (Dumansız Nijerya) girişimini tütünsüz bir toplum yaratma vizyonuyla başlatmıştır. Bu amaçla okullarda atölye çalışmaları ve seminerler düzenlenmekte; çocuklar ve gençler tütün tüketiminin tehlikeleri hakkında eğitilmekte, bırakmak isteyenlere destek sunulmakta, bu konuda kampanyalar yürütülmekte, dumansız hava sahaları oluşturulmakta ve elektronik ve basılı medyanın yaratıcı kullanımıyla kitleler bilgilendirilmektedir. Aynı zamanda, çocukların tütün tüketimine karşı eğitilip bilinçlendirilmesi için okullarda kullanılan "Hedef Kim: Süzülmemiş Gerçek" adlı kitabın yazarı olan Emmanuel, büyük tütün şirketlerinin Afrika'da gençleri hedef aldığını belirterek, her gün iki binin üzerinde gencin sigara içmeye başladığı bilgisini vermektedir. Girişimin sigara karşıtı mesajının 2008'de, 100 bin genç insana ulaştığı tahmin edilmektedir.


Eugeniu Graur
Moldova
Proje: NGO CERTITUDE
Yaş: 27
Web Sitesi: -


Eugeniu Graur'un kurmuş olduğu NGO CERTITUDE, genç Moldovalıların fırsat arayışıyla ülkeden ayrılma eğiliminin önüne geçmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, pek çoğu uzak taşra bölgelerinden gelen gençlere meslek edinmeleri ya da başarılı işletmeler kurmaları için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. NGO CERTITUDE ayrıca, Moldovalı gençler arasında gönüllülük etiğini yaygınlaştırmayı da teşvik etmektedir. Eugeniu, ana hedeflerini, "genç jenerasyonun daha yaratıcı, daha proaktif ve toplumla daha ilgili olmasına ilham verecek yeni bir paradigma oluşturmak" şeklinde açıklamaktadır. NGO CERTITUDE, 2005 yılından bu yana beş binin üzerinde gence ulaşmıştır.


Fredrick Ouko
Kenya
Proje: Action Network for the Disabled (Engelliler İçin Eylem Ağı)
Yaş: 26
Web Sitesi:
http://www.andy.or.ke

Resmi adı "Kenya Engelliler Eylem Ağı" olan girişimin kurucusu ve yetkili müdürü Frederick Ouko, engellilere yönelik olanakların artırılmasının yanı sıra toplumun genelden farklı becerilere sahip kişilere bakış açısının değiştirilmesi amacıyla yola çıkmıştır. Engelliler için Eylem Ağı, birçoğu uzak kırsal bölgelerde yaşayan engelli gençlere yaşam becerileri ve girişimcilik eğitimi ile başlangıç sermayesi sağlamaktadır. Aynı zamanda, staj ve uzun süreli istihdam olanağı sağlayan işverenlerle ilişkiler yürüten Eylem Ağı, 2008 yılında 350 gence ulaşmıştır. Fredrick, girişimin ortaya koyduğu katkıyı, "Engellilere yönelik tavırlarda büyük bir değişime tanık olduk. İnsanlar artık onları merhamet duyulacak nesneler olarak değil, kendi başlarına iş yapabilen kişiler olarak görüyorlar" diye anlatmaktadır.


Gertrude Namuwonge
Uganda
Proje: Masaka Reflexology Center (Masaka Refleksoloji Merkezi)
Yaş: 26
Web Sitesi: -


Gertrude Namuwonge, Masaka Refleksoloji Merkezi'ni yoksul ve ileri yaştaki kadınlar, özellikle de hastanelerde sunulan pahalı sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı olmayan büyük ebeveynler arasında sağlıklı yaşamı ve sağaltımı yaygınlaştırmak amacıyla kurmuştur. Refleksoloji, ayağa uygulanan masaj ya da baskı yöntemiyle bedenin diğer bölgelerinde sağlık ve rahatlama sağlamaya yöneliktir. Merkez bünyesinde, astım, uykusuzluk, sırt ağrısı, yüksek tansiyon ve felç gibi sağlık sorunlarında tamamlayıcı tedavi olarak refleksolojiyi kullanabilen sağlık görevlileri yetiştirilmektedir. Hizmet sunduğu kişilere, özellikle de HIV/AIDS'li kimsesiz çocukların bakımını yürütmekte olanlara beslenme ve psikososyal konulara ilişkin destek sunan merkez, 2008 yılında, stres düzeylerinde azalma ve yaşamlarında genel bir iyileşme olduğunu bildiren 150'den fazla kadına ulaşmıştır.


Gulalai Ismail
Pakistan
Proje: Educating Young Women of the North West Frontier Province of Pakistan (Pakistan'ın Kuzeybatı Sınır Eyaletindeki Genç Kadınların Eğitilmesi)
Yaş: 23
Web Sitesi: -


Gulalai Ismail, "Aware Girls" (Bilinçli Genç Kızlar) organizasyonu aracılığıyla Pakistan'ın Kuzeybatı Sınır Eyaleti'nde yaşayan genç kadınların HIV/AIDS'in tehlikeleri ve korunma yöntemleri hakkındaki farkındalıklarının artırılması için çalışmaktadır. "Pakistan'ın kırsal bölgelerinde yaşayan kadınlar genelde daha düşük sosyo-ekonomik düzeye sahiptirler, nadiren çevre değiştirirler ve karar verme yetkileri ya da bilgiye erişimleri yoktur" açıklamasını yapan Gulalai, tüm bu etkenlerin onları HIV'in tehlikeleri karşısında korunmasız kıldığını belirtmektedir. Organizasyon, Pakistan'ın Kuzeybatı Sınır Eyaleti'ndeki okullarda düzenlenen eğitimlerle 13-20 yaş arası genç kadınları HIV/AIDS bulaşıcılığı ve korunma yöntemleri konusunda eğitmektedir. 2008 yılında, Swabi bölgesinde yürütülen girişim sayesinde binden fazla genç kadın HIV/AIDS farkındalık eğitiminde yer almıştır. Kadın hakları için de çalışmalarda bulunan organizasyon, eğitimde fırsat eşitliğini geliştirmek, üreme sağlığı meselelerini ele almak, şiddeti önlemek, kadınlara girişimcilik becerileri kazandırmak ve karar verme erklerini güçlendirmek amacıyla da programlar yürütmektedir.


José Miguel Pavao
Portekiz
Proje: Mundo a Sorrir (Gülümseyen Dünya)
Yaş: 28
Web Sitesi:
http://www.mundoasorrir.org

Diş hekimliği eğitimi almış olan José Miguel Pavao, "Mundo a Sorrir" (Gülümseyen Dünya) adını taşıyan girişimini, dünya çapında en temel sosyal haklardan yoksun kesimler arasında ağız sağlığını geliştirmek amacıyla başlatmıştır. Girişim kapsamında gönüllü diş sağlığı görevlileri, çocuklara ve yetişkinlere ağız hijyeni ve koruyucu tedbirler konusunda eğitim vermekte, düzenli sağlık kontrolleri yapmakta ve gerekli durumlarda tedavi uygulamaktadır. Halen Portekiz, Yeşil Burun Adaları ve Gine Bissau'da faaliyet gösteren ve başka ülkeleri de kapsamına alarak genişlemeyi planlayan Gülümseyen Dünya, 2008 yılında düşük gelir grubundan dört bin 300 çocuk ve yetişkine hizmet vermiştir.


José Sarasola
Arjantin
Proje: Mediapila Foundation (Mediapila Vakfı)
Yaş: 29
Web Sitesi:
http://www.mediapila.org.ar

Jose Sarasola, ekonomik faaliyetlerin, yoksulluğun azaltılması ile toplumsal ve çevresel bilincin geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceğine inanmaktadır. "Mediapila Foundation" (Mediapila Vakfı) girişimini, düşük gelir grubundan anneler ile çocuklarının yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla başlatmıştır. Vakıf, büyük çoğunluğu eşleri tarafından terk edilmiş kadınlara sağladığı beceri eğitimi, dikiş makinesi ve satış fazlası malzemeyle el boyaması kumaştan yapılmış giysi üreterek geçimlerini sürdürmelerine destek olmaktadır. Sürdürülebilirlik ilkesine güçlü şekilde bağlı olan Mediapila, tüm ürünlerinde organik pamuk ile geri dönüşümlü kumaş kullanımını desteklemektedir. Vakfın satış ekibi, 150 okul ve 20 üniversiteden gönüllülerin oluşturduğu bir öğrenci ağından yararlanmaktadır.


Joshua Arnold
Amerika Birleşik Devletleri
Proje: Global Awareness Local Action/G.A.L.A. (Küresel Farkındalık İçin Yerel Eylem)
Yaş: 27
Web Sitesi:
http://galacommunity.org

Küresel çevre ve sürdürülebilirlik kaygıları Joshua Arnold'u, yaşadığı bölgede, ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan Wolfeboro'da harekete geçmeye yöneltmiştir. 2006 yılında toplum bireylerini, Gandi'nin sıkça tekrarlanan "Dünyada görmek istediğin değişimi önce kendinde gerçekleştir" sözünün anlamını ve dünyanın tehdit altındaki kaynaklarının korunmasıyla ilişkisini keşfetmek için teşvik etmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, New Hampshire eyaletinin Göller Bölgesi'nde öğrenme ve sürdürülebilirlik uygulamalarına olanak sağlayan bir ağ ve kaynak merkezi niteliğindeki "Global Awareness Local Action (G.A.L.A.)" (Küresel Farkındalık İçin Yerel Eylem) oluşmuştur. G.A.L.A.'nın sponsorluğunu yaptığı etkinlikler arasında tartışma toplantıları, belgesel film gösterimleri, devletin tahsis ettiği alanlarda tarımsal üretim çalıştayları, yerel "akıllı alışveriş" ve sürdürülebilirlik kampanyaları ile bir halk bahçesi ve çiftçi pazarı yer almaktadır. Joshua, "Sürdürülebilirliğin tek bir kapsamlı çözümü yoktur; daha ziyade yerel kültür, ekonomi, ortam ve tarihçe ile tanımlanan yaratıcı bir süreçtir," diye konuşan Joshua, G.A.L.A.'nın bu gerçekten hareketle çalışmalarında bir sistem yaklaşımını izleyerek, sürdürülebilir bir küresel toplum olasılığını artıracak karar ve eylemleri yerel düzeyde belirlediğini belirtmektedir.


Mohammed Zaid Al-Kilany
Filistin
Proje: Souktel
Yaş: 27
Web Sitesi:
http://www.souktel.org

Souktel, Mohammed Zaid Al-Kilany'nin kurucu ortaklığında hayata geçirilen ve Ortadoğu'da iş arayan kişilerin yaşamlarını değiştirebilecek istihdam ve staj olanakları üzerine bilgi sahibi olmasını mümkün kılan cep telefonu temelli bir hizmettir. Amacı, kolay erişilebilir teknolojiyi kullanarak yoksulluğun azaltılmasına ve ekonomik gelişime katkıda bulunmaktır. Souktel'in sunduğu çözüm sayesinde iş arayan kişiler, mesleki becerileri ile bulundukları konumu içeren mini özgeçmişlerini KMS yoluyla oluşturmaktadır. Bu özgeçmişler cep telefonu aracılığıyla Souktel'in, her gün yüzlerce işverenin incelediği merkez veritabanına gönderilmektedir. "Getirdiğimiz yeniliğin en büyük avantajı, en basit ya da en eski model cep telefonu üzerinden dahi çalışabilmesidir," diye açıklayan Mohammed, fırsat eşitliği sunarken zaman, emek ve para tasarrufu sağlamaya çabaladıklarını da ifade etmektedir. Bu hedef doğrultusunda Souktel, kurumsal ortaklar, üniversiteler, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapmaktadır. 2008'de iş arayan 12 bin Filistinli ve 250 işverene ulaşmış olan Souktel, hizmetlerini Mısır, Ürdün ve Somali'ye götürmek için çalışmalarını sürdürmektedir.


Muhammad Shahzad
Pakistan
Proje: Chanan Development Association/CDA (Chanan Gelişim Derneği)
Yaş: 24
Web Sitesi: -


Muhammed Shahzad, "Chanan Development Association (CDA)" (Chanan Gelişim Derneği) girişimini gençliğe, özellikle de genç kadınlara şiddet, ayrımcılık ve toplumsal adaletsizliğe karşı savaşma gücü kazandırmak amacıyla başlatmıştır. CDA, insan hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması çalışmalarında tiyatro, fotoğraf, sinema gibi sanatları kullanmaktadır. Bu kapsamda 2006'dan bu yana, erken yaşta zorla evlilikten cinsel şiddete kadar pek çok sorunu ele alan 500'ün üzerinde tiyatro oyunu sahneye konulmuştur. Chanan Medya Grubu ise yerel televizyon kanalında gösterilen belgesel yapımlarıyla insan hakları meselelerini irdelemektedir. Film ve tiyatro etkinliklerinden elde edilen gelirler, CDA aktivitelerinin sürdürülmesine katkı sunmaktadır. Dernek 2008 yılında, farklı toplumlar, dinler ve tarikatlar arasında etkileşimli diyalogların geliştirilmesi yoluyla dinsel aşırılığın azaltılmasını hedefleyen bir kampanya başlatmıştır. Ayrıca ülke çapında gençlere, katılımcı iletişim tekniklerinin kullanımı üzerine eğitim vermektedir.


Naadiya Moosajee
Güney Afrika
Proje: SAWomEng
Yaş: 25
Web Sitesi:
http://www.sawomeng.org.za

Naadiya Moosajee'nin kurucu ortaklığında, Cape Town Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından yönetilen bir oluşum şeklinde hayata geçirilen SAWomEng (South African Women in Engineering" (Mühendislikte Güney Afrikalı Kadınlar) girişimiyle kadın öğrenciler arasında mühendislik eğitiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. SAWomEng, genç kadınlar arasında "mühendislik ateşini yakmayı" ve bu alanda kalıcılıklarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, belirlediği parlak zekalı öğrencilere mühendislik endüstrisinde başarıyı getirecek kritik donanımları kazandırırken aynı zamanda Güney Afrika'nın değişen gereksinimlerini de dikkate almaktadır. Dünya çapında kadınların mühendislik alanında azınlıkta olduğunu ve çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade eden Naadia, kadınların endüstriye farklı eğilimler ve düşünceler getirdiğine inandığını vurgulamaktadır. SAWomEng, genç kadınların bu alanda teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla özellikle dezavantajlı ve kırsal kesimlerdeki liselerde mühendisliği tanıtmakta, kadın mühendislik öğrencilerine rehberlik yapmakta ve yerel toplumların yararına hizmet eden projeler yürütmektedir. Girişimin yakın geçmişte gerçekleştirdiği projelerden biri, Güney Afrika'daki ruhsatsız yerleşimlerin sürdürülebilir gelişme ve yeşil mühendislik yöntemleriyle iyileştirilmesine odaklanmıştır. SAWomEng, 2008 yılında, 18-25 yaş arası 75 kadın öğrenciye ulaşmıştır.


Nick Martin
Amerika Birleşik Devletleri
Proje: DCPEACE
Yaş: 27
Web Sitesi:
http://www.upeaceus.org/programs/dcpeace.html

Washington DC'deki öğretmenler, gençler, okul yöneticileri ve ailelerin toplumlarına barış getiren bireyler olmalarını sağlayacak beceri ve bilgiyi vermek amacıyla DCPEACE'i kuran Nick Martin, bir toplumun şiddete karşı tavrını değiştirmek için işe öğrencilerden ve okullardan başlanması gerektiğine inanmaktadır. Nick'i eyleme geçmeye teşvik eden ürkütücü istatistikler şunlardır: 2007 yılında Washington DC'deki öğrencilerin yüzde 21'inin üzerinde silah bulunmuştur; yüzde 43'ü fiziksel kavgaya girmiş, yüzde 14'ü de kendini güvende hissetmediği için okula gitmemiştir. ABD Barış Üniversitesi Derneği'nin (UPEACE/US) bir programı olan DCPEACE, öğretmenlerin eğitimi, konuya ilişkin müfredat hazırlanması, tiyatro ve barış çalıştaylarının düzenlenmesi ve okullarda "BarışOdaları"nın kurulması gibi çalışmaları içeren bütünsel bir yaklaşımı benimsemektedir. BarışOdaları, öğrencilere dijital okuma becerileri kazandırarak toplumsal adalet ve küresel yurttaşlık gibi konuları araştırmalarını, aynı zamanda da diğer ülkelerdeki öğrencilerle çevrimiçi diyaloga girmelerini sağlayan bir programdır. DCPEACE halen, anaokulu öncesinden beşinci sınıf yaş grubuna kadar düşük gelir grubundan 250'den fazla öğrenci ile çalışmaktadır.


Sarah Gogel
Amerika Birleşik Devletleri
Proje: Global Potential (Küresel Potansiyel)
Yaş: 27
Web Sitesi:
http://www.global-potential.org

Düşük gelir grubundan gelen kentli gençliğe, yaşamlarında, semtlerinde ve küresel toplumda olumlu değişimler yaratabilmelerini sağlayacak donanım ve bakış açısını kazandırmayı hedefleyen "Global Potential (GP)" (Küresel Potansiyel) girişiminin kurucu ortağı Sarah Gogel, aynı zamanda GP'nin müdür yardımcısıdır. GP katılımcıları, liselerde ve halk eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen 16 haftalık bir toplumsal girişimcilik ve liderlik eğitimi almaktadırlar. Ardından, en azından yarısının kültürel geçmişinin dayandığı gelişmekte olan bir ülkenin kırsal yerleşim merkezlerinden birinde altı hafta boyunca gönüllü olarak çalışmakta ve eve dönüşlerini takiben dokuz ay içerisinde, kendi mahallelerinde bir toplumsal girişim başlatmaktadırlar. "Yetersiz hizmet alan toplumlardan gelen gençlerin, içinde bulundukları sorunları ele alıp, bunlara çözüm bularak toplumun genel yararına katkıda bulunma fırsatını elde edebilmeleri çok enderdir" açıklamasını yapan Sarah'a göre; "Gençleri birer değişim temsilcisine dönüştüren bu fırsatlar olmadan yoksulluk, şiddet, madde bağımlılığı, genç yaşta gebelik ve eğitimsizlik döngülerinin kırılması çok zor"dur. Bugüne kadar, çoğu yakın dönemde ABD'ye göç etmiş ya da sığınmış olan 50 GP katılımcısı New York ve Dominik Cumhuriyeti'nde projeler yürütmüştür; yakın gelecekte de Nikaragua ve Haiti'de projeler başlatılacaktır. GP, katılımcılarından biri tarafından güçlükleri fırsata dönüştüren bir girişim olarak nitelendirmiştir.