İlköğretimde dersler için ülke genelinde ortak sınav yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, gerekli görülmesi halinde dersler için ülke genelinde ortak sınav yapabilecek.

31.01.2018 - 10:46

İlköğretimde dersler için ülke genelinde ortak sınav yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarında sınav sistemini değiştirdi. Bakanlık, gerekli görülmesi halinde dersler için ülke genelinde ortak sınav yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda, her dersten bir dönemde iki sınav yapılabilecek.

Önceki uygulamada, haftalık ders saati üçten fazla olan derslerde üç sınav yapılıyordu. Sınavların zamanı, öğrencilere en az bir hafta önceden duyurulacak.

Bir sınıfta bir günde yapılabilecek sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemeyecek. Sınavlar, okul müdürlüğü tarafından ortak olarak da yapılabilecek. Yönetmeliğe yeni eklenen hükümlere göre, il ve ilçe bazında ortak sınav yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, gerektiğinde ülke veya bölge bazlı ortak sınavlar da yapabilecek.

Sayfa Yükleniyor...