Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in koordinatörlüğünde düzenlenen Felsefe Okulu'nun beşincisi, 2 - 30 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecek.

Felsefe Okulu V'in seminerleri, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından, Cuma günleri saat 18:30-20:30 arasında, İstanbul, Nişantaşı'nda, Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu'nda verilecek.

Üniversite içinden ve dışından herkese açık olan Işık Üniversitesi Felsefe Okulu V seminerlerinde, Aydınlanma kavramı ve hareketi, felsefe, sanat, bilim ve siyaset alanındaki gelişmelerin ışığında, tarihsel bir perspektifle, özetlenecek ve irdelenecek.

Aydınlanma kavramı ne anlama gelmektedir, aydınlanmanın felsefe, bilim, sanat ve siyaset ile ilişkisi nedir, aydınlanma belli bir dönem ile sınırlı tutulabilir mi, aydınlanma hangi tarihsel koşullar içinde ortaya çıkmıştır, aydınlanmanın Antik Çağ’daki kökenleri nedir, Rönesans’ın Aydınlanmadaki etkisi nedir, 18. yüzyılda gerçekleşen devrimlerle Aydınlanma arasında nasıl bir ilişki vardır, tarihte hangi bilim insanları ve filozoflar Aydınlanma hareketine ne gibi katkılar sağlamıştır, aydınlanmanın geleceği için hangi öngörülerde bulunmak olanaklıdır gibi soular Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in vereceği seminerlerde yanıt aranacak.

Her seminerin 2 saat süreceği programdaTürkiye’nin içinden geçtiği zor dönemde en fazla gereksinim duyduğu Aydınlanma kavramı, tüm ayrıntılarıyla irdelenecek.