KPSS tercihleri için bugün son gün (Tercih işlemleri nasıl yapılır? Nitelik kodları ne anlama geliyor?)

KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adayların tercih işlemleri başladı. Adaylar ÖSYM tercih işlemlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. KPSS-2020/1 tercihleriyle ilgili bilinmesi gerekenler...

ntv.com.tr 04.08.2020 - 15:07

KPSS tercihleri için bugün son gün (Tercih işlemleri nasıl yapılır? Nitelik kodları ne anlama geliyor?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adayların tercihlerinin alınmaya başlandığını duyurdu.

KPSS-2020/1 tercih dönemi 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS-2020/1 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre yapılacak olan tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen adaylar sisteme, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte giriş yapabilecekler.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2020/1 TERCİH İŞLEMLERİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

KPSS-2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından
(2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans
mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan
puanla başvuruda bulunamazlar.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3004 NİTELİK KODU NEDİR?

3004 nitelik kodu “Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak” anlamını taşıyor. Son senelerde ön lisans programlarına diğer programlara nazaran oldukça fazla kadro sayısı verilmeye başlandı. 3004 nitelik kodu ile alım yapan bölümlerin sayısı da hızla artmaktadır.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 

Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına” sahip olarak değerlendirilecektir.

4421 NİTELİK KODU NEDİR?

4421 nitelik kodu bulunan kadrolara “Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak” şartı ile başvuru yapılabilinmektedir.

7302 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS yerleşmesinde ilk kez 181 kadro için 7302 özel şart kodu getirildi. Yeni bir uygulama olduğu için de kılavuzda 7302 kodunun tüm detayları verildi. Şoför ve zabıta memuru kadrolarına başvuruda bulunacak olanlardan istenilen ehliyetlere uygun olarak tercih yapılması gerekmektedir.

6514 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS tercih kılavuzunda bulunan 6514 özel koşulu, bu kadrolara başvuracak olan adayların D sınıfı sürücü belgesi sahibi olmalarının gerektiğini belirtmektedir.

3179 NİTELİK KODU NEDİR?

3179 nitelik kodu kılavuzda, “Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak" anlamına gelmektedir.

3003 NİTELİK KODU NEDİR?

3003 nitelik kodu ile adayların “Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan” mezun olmaları talep edilmektedir.

3173 NİTELİK KODU NEDİR?

Kılavuzda, 3173 nitelik kodu “Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak” şeklinde belirtilmiştir.

7225 NİTELİK KODU NEDİR?

7225 nitelik kodu güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması anlamına gelmektedir. 

Güvenlik soruşturması, kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

4431 NİTELİK KODU NEDİR?

4431 nitelik kodu adayların hangi bölümlerden mezun olması gerektiğini ifade etmektedir. Yani adaylar bu nitelik kodu ile verilmiş olan bölümlerin bir tanesinden mezun olmalıdır. Bu lisans programları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

-İşletme 

-Yönetim Bilişim Sistemleri

-Muhasebe-Finansman

-Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi

-İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat

-İş İdaresi

-İş İdaresi ve İktisat

-Yönetim ve Organizasyon

-Pazarlama

6506 NİTELİK KODU NEDİR?

6506 nitelik kodu, şoför kadrosu için istenmektedir ve adayların B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları gerektiğini gösterir. 6506 nitelik kodu ile alım yapan kadrolara başvuru yapacak adayların B sınıfı ehliyetinin olması gerekmektedir.

4459 NİTELİK KODU NEDİR?

Bu nitelik kodu KPSS tercihi yapacak adaylar için 'maliye veya maliye-muhasebe lisans programından mezun olmak' anlamına gelmektedir.

4463 NİTELİK KODU NEDİR?

Bankacılık lisans programından mezun olan adayların tercih yapması gereken nitelik kodudur.

2061 NİTELİK KODU NEDİR?

2061 nitelik kodu makine teknolojisi alanı ve bu alanın çeşitli dallarından mezun olan adayları kapsar.

4429 NİTELİK KODU NEDİR?

4429 nitelik kodunu kapsayan tercihlerde 'çalışma ekonomisi ve endüstri İlişkileri' lisans programından mezun olma şartı aranır.

2023 NİTELİK KODU NEDİR?

2023 nitelik kodu bulunan kadro ve bölümlere tercih yapılması için adayların “Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından” mezun olmaları gerekmektedir.

7111 NİTELİK KODU NEDİR?

7111 nitelik kodu kapsamında son beş yıl içerisinde YDS sınavına göre en az C seviyesinde İngilizce bilmek şartı yer almaktadır.

4099 NİTELİK KODU NEDİR?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre 4099 nitelik kodu, 'bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik veya kütüphanecilik, dokümantasyon ve
enformasyon' lisans programından mezun olmak şartını ifade etmektedir.

ARŞİV: ÖSYM'DEN KPSS UYARILARI

Sayfa Yükleniyor...