Mlli Eğitim Şurası’nda "tavsiye" niteliğinde de olsa çok tartışılacak kararlar alındı. Bir dizi yenilik de tartışmaya açıldı.

En dikkat çekici çalışmalardan biri liselerde erken bitirme ve sınıf geçmeyle ilgili yeni düzenleme.

Erken bitirme önerisi, 9 ve onuncu sınıftaki not ortalaması en az 85 olan öğrencileri kapsıyor.

Bu ortalamayı tutturan başarılı öğrenciler istemeleri halinde okulu bir yıl erken bitirip 12'inci sınıfı okumayacak.

Sınıf geçme notunda da düşüş öngörülüyor. Lise türü ayrımı olmaksızın sınıf geçme not ortalamasının 2.5 olması düşünülüyor. Mevcut sistemde fen liselerinde 3.5, Anadolu ve Anadolu öğretmen liselerinde 3 not ortalamasıyla sınıf geçiliyor.

Toplantılarda resim, müzik, beden eğitimi derslerinde not verilmemesi, bir eğitim-öğretim yılının iş günü sayısının 180'den 190'a çıkarılması önerileri de tartışmaya açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun öneriler üzerinde tekrar değerlendirme yapılmasını istediği öğrenildi.

Sistemle ilgili değişiklikler seçim sonrasına bırakılacak.