MEB 'öğrenci profili' belirleyecek

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye'deki öğrenci profilini ve nasıl bir öğrenci profili olması gerektiğini, ilgili taraflarla belirlemek istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı 15.04.2010 - 12:50

MEB 'öğrenci profili' belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığınca, Barcelo Ankara Altınel Otel'de ''Milli Eğitim Bakanlığı 21. Yüzyıl Öğrenci Profili Çalıştayı'' düzenlendi.        

Çalıştayın açılışında konuşan Çubukçu, dünyada hızlı bir değişim süreci yaşandığını belirterek, ''Günümüzde bilginin belki de insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar ön plana çıktığını'' ifade etti.        

İnsanların olduğu gibi kurumların da yenilenerek değişime uyum sağlamasının, geleceğin bilgi toplumunu oluşturmak açısından önem taşıdığını söyleyen Çubukçu, küreselleşen dünyada Türkiye'nin de geri kalmamak için bütün kurumlarıyla kendini yenilemesi gerektiğini vurguladı.       

Bu nedenle eğitimde dönüşüm çalışmaları üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini dile getiren Bakan Çubukçu, ''Biz eğitimciler, gelecekte çocuklarımızın yaşayacağı koşulların, bizim yaşayacağımız koşullardan farklı olacağını dikkate alarak bundan 50-60 yıl sonrasına kadar planlama yapmak zorundayız'' dedi.        

Bakanlığın, dünyadaki bilimsel gelişmeleri, eğitim sektöründeki yenilikleri yakından takip ettiğini söyleyen Çubukçu, herşey değişirken kişileri hayata hazırlama görevini yüklenen eğitim sistemlerinin değişmeden kalmalarının mümkün olmadığını kaydetti.        

Bakan Çubukçu, şöyle konuştu:        

''Gelişmiş ülkelere baktığımızda öğretme-öğrenme sürecini yeni gelişmeler doğrultusunda güçlendirmek amacıyla eğitim sistemlerinde yenilik arayışlarına girdiklerini görüyoruz. Bugün birçok ülke sistem düzeyinde reformlara gitmeye, modern eğitim kurumları oluşturma, öğretmenlerin mesleki donanımlarının güçlendirilmesi ve okul yönetimlerinin geliştirilmesine yönelik politika ve stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Ülkemizde de müfredatların yenilenmesinden bilim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına kadar çok geniş bir yelpazede ve eğitimin tüm bileşenlerinde bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır.''
        
''YENİ YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ''        

Öğrencilere ''bilgi yönetimi'' becerisi kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Çubukçu, ''Bireylerin öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmaları, hayat boyu öğrenme sürecinin aktif bir öznesi haline gelmeleri, yeni yüzyıl öğrenci profilinin en ayırt edici özelliklerinden biri olmalıdır'' dedi.       

Teknolojiyi kullanma becerisi kazandırmanın da zorunlu olduğunu belirten Çubukçu, öğretmenlerin de hızlı değişime ayak uydurması gerektiğini dile getirdi. Çubukçu, ''Öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimizin de bilgi aktaran olmaktan çıkıp bireylere bilgiye ulaşma, anlama, analiz etme ve problem çözme becerileri kazandırır hale getirmesini önemsiyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz yenilikçi olmalı, bilgi toplumunun yarattığı hızlı değişim karşısında sürekli bilgilerini güncellemelidir'' diye konuştu.       

Bakan Çubukçu, ''Halihazırdaki öğrenci profilinin bir değerlendirmesi kadar, nasıl bir öğrenci profili olması gerektiğine ilişkin tespitleri, toplumu oluşturan ve doğrudan eğitim konusuna taraf olan toplumsal kesimler aracılığıyla belirlemek istiyoruz. Bu çalıştayı düzenlememizdeki temel amaç da bu'' şeklinde konuştu.        

MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı Halil Rahman Açar da 21. yüzyılda öğrenci profilinin nasıl olması gerektiği konusunun çalıştayda ele alınacağını ve sorunların masaya yatırılacağını söyledi. ''Öğretmenin bir sosyal değişim aracı, öğrencilerin de şekil verilecek varlıklar'' gibi düşünüldüğünü kaydeden Açar, uzun bir süreç olan eğitimi belirli sınırlara hapsetmemek gerektiğini belirtti.        

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...