Lise ve üniversite öğrencilerinin, dünyanın karşılaştığı sorunlara çözüm aradığı Model Birleşmiş Milletler, 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde İstanbul Vefa Lisesi’nde düzenlenecek.

Konferansa yaklaşık 30 okuldan 170 öğrencinin delege olarak katılması bekleniyor.

Konferans süresince lise ve üniversite öğrencileri, güvenlik konseyi, silahsızlandırma komitesi Gibi Birleşmiş Milletler Komitelerinde önceden belirlenmiş konuları tartışacak.

Model Birleşmiş Milletlerde her öğrenci kendisine önceden verilen bir ülkeyi temsil ediyor. Öğrenciler, oturumlar sırasında gerçek birer Birleşmiş Milletler delegesi gibi hareket ediyor.

Oturumlar neticesinde her komite, ele aldığı konuyla ilgili bir çözüm önergesi hazırlıyor. Model Birleşmiş Milletler konferansları uzun yıllardır pek çok ülkede düzenleniyor.