Ticareti yapılacak olan ürünlerin taşınmasını, depolamasını, envanter bilgilerini, malzeme idaresini ve ambalajlanmasını içeren lojistik, ürünleri istenilen zamanda istenilen yere ulaştırmayı hedefliyor. Üretimin ve tüketimin birbirine bağlı olarak bu denli arttığı bir çağda bu karmaşık süreci idare edebilecek kişiler çok önemli bir noktada konuşlanıyor ve üniversitelerin lojistikle ilgili bölümleri çok fazla talep görüyor.

Tüm dünyayı kapsayan lojistik sektörü Avrupa ve Asya arasında köprü olan Türkiye için de vazgeçilmez bir alan. Üniversiteler de bu ihtiyacı karşılamak adına öğrencilerini mesleki bilgi ile donatıyor.

Sektörün ihtiyaçlarına göre kendini ve tüm eğitim altyapısını güncellediklerini belirten Nişantaşı Üniversitesi yetkilileri, Lojistik programında da ders programını oluştururken müfredatın yanında sektör temsilcilerinin desteğini aldıklarının altını çiziyorlar ve bu bakış açısının tüm üniversitelerce benimsenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu sayede hem sektörün deneyimli eleman ihtiyacını karşıladıklarının hem de öğrencilerinin iş bulmasını kolaylaştırdıklarını belirtiyorlar. Lojistik eğitimi sırasında öğrencilere ekonomi, işletme, genel muhasebe, ticari matematik, uluslararası taşımacılık, sektörel proje lojistiği uygulamaları, dış ticaret işlemleri, gümrükleme işlemleri, mesleki yazışma teknikleri, depolama yönetimi ve lojistik bilgi sistemleri gibi dersler verildiğini öne süren Nişantaşı Üniversitesi, özellikle de Lojistik ve benzeri alanlarda uygulamaya ağırlık veren ve zamana ayak uyduran bir eğitim anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.