Öğrenci affı Meclis'te

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın dün açıkladığı ve 12 Eylül 1980 darbesini başlangıç alan teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

24.12.2010 - 00:59

Öğrenci affı Meclis'te

Yüksek öğretim kurumlarından 12 Eylül 1980'den bu yana ilişiği kesilenlere yeniden okula dönebilme hakkı da tanıyan teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Milletvekilleri Veysi Kaynak (Kahramanmaraş), Yüksel Özden (Muğla) ve Abdurrahman Arıcı'nın (Antalya) imzasını taşıyan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklifle Yüksek Öğretim Kanunu'na bir geçici madde ekleniyor.

Teklife göre, 12 Eylül 1980'den teklifin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yüksek öğretim kurumlarından herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere yeniden öğretime devam etme hakkı tanınacak. Bu kişiler düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 ay içinde ilişkilerinin kesildiği yüksek öğretim kurumlarına başvuracak.

Bu haktan yararlanacaklar 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ÖZCAN AÇIKLAMIŞTI
YÖK Başkanı Yusuf Ziya özcan, konuyla ilgili dün bir açıklama yapmıştı.

Haber Star gazetesinde yer almış, Özcan, "...Hiçbir şarta bağlamadan herkesin yarım bıraktığı üniversite eğitimine dönmesine olanak tanımış olacağız" demişti.

TERÖRDEN KAMPÜSE DÖNÜŞ YOLU
Özcan, düzenlemeye hiç bir sınırlama konulmayacağını da ifade etmiş, böylece terörle bağlantılı suçlardan dolayı üniversiteden atılanlar da dahil olmak üzere daha önce üniversitelerle ilişiği kesilenlere öğrencilik yolunun açılacağını söylemişti.

BAŞÖRTÜLÜLER DÖNEBİLECEK
Haberde, disiplin suçlarının da af düzenlemesi kapsamına girdiği, kılık kıyafet nedeniyle kaydı silinen devam edemeyen başörtülü kız öğrencilerin de üniversitelere dönebileceği kaydedilmişti.

Düzenlemenin 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, ön lisans ve lisansüstü eğitimi de kapsayacağı kaydedilmişti.

SON AF OLACAK
Özcan, bunun son öğrenci affı olacağını vurgulayarak, "Üniversite eğitimine süre sınırlamasını kaldırıyoruz. Normal sürede eğitimini tamamlayamayan artık atılmayacak, daha fazla harç kredisi ödeyerek devam edebilecek. Böylece bir daha öğrenci affına ihtiyaç kalmayacak" diye konuşmuştu.

5 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK
Affın, 1980 darbe döneminde üniversitelerden ilişiği kesilen yaklaşık 5 bin kişiyi kapsayacağı belirtilmişti.

Teklife göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle illerdeki afet ve acil durum müdürlükleri bütçelerinden karşılanamayan cari ve yatırım harcamaları için başkanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten aktarma yapılabilecek.

Başkanlıkla ilgili kanun kapsamında valiliklerce yapılan iş ve işlemler dolayısıyla açılan davalar valiliklerce yürütülecek. İllerdeki ''sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri'' o ilin Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapacak.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'daki personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye işletmelerinden merkeze aktarılacak pay konusunda bakanlığa tanınan yetki yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltiliyor.

Buna göre, ''birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi'' amacıyla döner sermayeli işletmelerden uygun görülenlerin merkeze aktaracağı payı yüzde 6'ya kadar yükseltmeye Sağlık Bakanı yetkili olacak.

Bu kapsamda, döner sermayeden ek ödeme yapılacaklar arasında yer alan memur ve sözleşmeli personele ''açıktan vekil olarak atananlar'' da dahil ediliyor. Döner sermaye gelirinden bir ayda ödenecek pay ilgili personelin kadro ve unvanına göre maaşının belli bir katını geçemeyecek.

İNTERNETTEN İÇKİ VE SİGARA SATIŞI
Teklifle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun'un internetten ya da televizyon gibi elektronik ticaret araçlarından tütün mamulleri ve alkollü içki satışını izne bağlayan hükmü yürürlükten kaldırılıyor. Bu yollarla satış yapanlar hakkında, İnternet Ortamında

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ''erişimin engellenmesi'' cezası da uygulanacak.

Yürürlükteki düzenlemede, ''Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; izinsiz olarak veya Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlar'' için 20-100 bin TL idari para cezası öngörülüyor.

SİGORTA PRİMLERİ
Teklife göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki kamu çalışanlarının aylıksız izinli olduğu döneme ilişkin genel sağlık sigortası primi işverence karşılanacak. Bu miktar izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazancın yüzde 12'si olacak.

Sigorta prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı ''sigortalıların yaşlarına uygun'' asgari ücrete göre belirlenecek. Yürürlükteki düzenleme bu sınırı ''asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı'' olarak düzenliyor. Bu kapsamda 18 yaşından küçüklere ilişkin prim yükü azalacak.

Teklif, devlet yardımı, teşvik veya destek alacak işverenlerin bu paralarından ödeme zamanı gelmiş prim ve idari para cezası borçlarının mahsup edilmesini de öngörüyor.

Kurum hatasından kaynaklanan yersiz ödemelerin ilgililerden tahsilinde kanuni faiz uygulanmayacak ödeme süresi 3 aydan 2 yıla çıkarılıyor.

Teklifle ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, tahakkuk ettiği halde dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezalarına ilişkin ödeme kolaylığı getiriyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...