Öğretmenlik mesleğine yeniden düzenleme

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, öğretmenlikte kariyer basamaklarında yükselmeyi belirleyen kanun tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

02.06.2010 - 15:32

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yeni düzenlenmenin, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlandığını, tasarının yasalaşmasının uygulamanın devamı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çubukçu, kanun tasarısında öğretmenlerin atanmalarına ilişkin bir düzenlemenin olmadığını hatırlattı.

''Sanki eğitim fakültelerinden değil de başka alanlardan da öğretmen alınacak'' gibi bir algılama bulunduğunu gördüğünü belirten Çubukçu, ''Sadece eski uygulamalardan farklı olarak eğitimin düzeyini 4 yıla çıkarıyoruz'' dedi.

Değerlendirme kriterlerinin detaylarının, yapılacak çalışmaların ardından yönetmeliklerle belirleneceğini ifade eden Çubukçu, öğretmenlik mesleğinde geriye gidiş olmadığını, yalnızca yeniden bir düzenleme yapıldığını anlattı.

TASARI NE GETİRİYOR?
Tasarıya göre, öğretmenlik mesleğinde yükselmede dikkate alınacak değerlendirme puanının yüzde 20'sini yükseköğretim ve lisansüstü durumu, yüzde 5'ini sicil notu, yüzde 20'sini bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yüzde 50'sini ise sınav puanı oluşturacak.

Uzman öğretmenlik sınavına katılacaklarda, adaylık dönemi hariç olmak üzere ''öğretmen'' unvanıyla en az 10 yıl, başöğretmenlik sınavında ise ''uzman öğretmen'' unvanıyla en az 5 yıl görev yapma şartları aranacak.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda 70 ve üstü puan alanlar değerlendirmeye hak kazanacak. Kriterler ve sınav puanının birlikte değerlendirilmesinin ardından 50 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacak.

Öğretmenler, yurt içi yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilecek.

Ders kitabı ve eğitim araçlarına ilişkin uygulamaları düzenleyen 3. maddede yapılan düzenlemeyle, ders kitabı dışında kullanılacak eğitim araçlarının belirlenmesi okul yönetimlerine bırakıldı.

Kanununun yürürlüğe girmesi halinde lisans düzeyinde yükseköğretim mezunu olmayan öğretmenlerin kazanılmış hakları saklı kalacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...