Okulda başarıyı getiren yöntem

Öğretmenlerin, öğrencinin durumu hakkında velilerle iletişime geçmesi başarıyı artırıyor. Yapılan bir araştırmaya göre baskıcı olmayan bu müdahale başarısızlık riskini düşürüyor.

07.08.2015 - 12:23

Okulda başarıyı getiren yöntem

Harvard ve Brown üniversitelerinin yaptığı araştırmaya göre öğretmenlerin ebeveynlerle bire bir iletişim kurması öğrencilerin ilerleme şansını artırıyor. Araştırmacılar, iletişimde çocukların gelişmesi için neler yapılabileceğine dair mesajlar verilmesini öneriyor.

Baskı içermeyen iletişim müdahalesinin etkisini inceleyen araştırma, düşük maliyetli okul geliştirme stratejilerine yönelik bir proje. Proje Brown Üniversitesi’nden Matthew A. Kraft ve Harvard’dan Todd Rogers tarafından yürütüldü.

Araştırma, derslerindeki başarısızlıkları nedeniyle yaz okuluna kalan 453 lise öğrencisiyle yapıldı. Çocukları ve ebeveynlerini rastgele üç guruba ayıran araştırmacılar, gruplara birbirinden farklı etkileşim tarzları uyguladı.

Birinci gruptaki ebeveynlere haftalık mesajlar gönderildi. Mesajda çocuklarının hangi konuda iyi olduğu belirtildi. İkinci gruptaki velilere ise haftalık mesajlarda çocuklarının hangi konularda gelişmeye ihtiyacı olduğu söylendi. Üçüncü gruptaki velilere ise hiç mesaj atılmadı. Dönem sonunda, ebeveynleri öğretmenlerden mesaj alan öğrencilerin başarısız olma oranı üçüncü gruba göre yüzde 41 daha düşük çıktı.

Sonuçları inceleyen araştırmacılar, öğrencilerin hangi alanlarda kendini geliştirebileceğine dair bilgileri içeren mesajları alan ebeveynlerin çocuklarının daha yüksek geçme oranına sahip olduğunu söylüyor. Çalışmaya katılanlar arasında yapılan ankete göreyse mesaj alan aileler, öğrencilerin dersleri hakkında daha derinlemesine konuşuyor.

Araştırmacılar, birçok okulda bu etkileşimin keşfedilmediğini ve okulları geliştirmeye yönelik diğer girişimlere göre daha ucuz olduğunu belirtiyor.

Sayfa Yükleniyor...