Okullarda kuru üzüm dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda 2017 yılında her öğrenciye haftada 2 gün, 25'er gramlık paketlerde çekirdeksiz kuru üzüm dağıtımı yapılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2016 - 10:51

Okullarda kuru üzüm dağıtılacak

Milli Bakanlığınca belirlenecek okullarda 2017 yılında her öğrenciye haftada 2 gün, 25'er gramlık paketlerde çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak.

Bakanlar Kurulunun "Okullarda Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüteceği program kapsamında gelecek yıl anaokulu, uygulama sınıfı, temel eğitim birinci kademe (ilkokul) öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunularak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla kuru üzüm temini ile dağıtımına ilişkin esaslar belirlendi.

Program kapsamında yer alan özel eğitim kurumları (anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe) öğrencileri, dağıtımı yapılacak kuru üzüme eşdeğer miktarda kuru üzüm tüketmeleri halinde, velilerin isteği esas alınarak dağıtım kapsamı dışında tutulacak.

Karara göre, ilgili okullara kuru üzüm temini ve dağıtımını Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği sağlayacak.

9 NUMARA KALİTEDE SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM 

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda 2017 yılında her öğrenciye haftada 2 gün, 25'er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılacak.

Dağıtımı yapılacak kuru üzüm ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenerek Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bildirilecek.

KURU ÜZÜM KOMİSYONU KURULACAK

İllerde ilgili vali yardımcısı başkanlığında, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il halk sağlığı müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ile tarım kredi kooperatifleri temsilcilerinden oluşan ve kuru üzümün il içinde sevkiyat organizasyonu ile kontrolünden sorumlu "İl Okul Kuru Üzüm Komisyonu" kurulacak. Kuru üzüm dağıtım programı bu komisyonun koordinasyonunda yürütülecek. Komisyonun sekretaryası il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.

Aile hekimleri, öğretmenler veya veliler tarafından kuru üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler okul idarelerince dağıtım kapsamı dışında tutulacak.

Sayfa Yükleniyor...