Okulu asmak artık imkansız

Yarım veya bir tam gün özürsüz devamsızlık yapan çocuğun velisi aranacak veya yüz yüze görüşme yapılacak. Öğrenci devamsızlıkları her gün düzenli olarak yöneticiler tarafından e-okul sistemine girilecek. Okul tarafından çocuğun okula devamı sağlanamazsa yasal yaptırım başlatılacak.

05.09.2011 - 11:35

Okulu asmak artık imkansız

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız ''Aşamalı Devamsızlık Yönetimi'' konulu bir genelge yayımladı.        

Genelgede, ilköğretim çağındaki çocukların okula devamları ve okulu zamanında diploma alarak tamamlamalarının Anayasa ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alındığını belirten Zararsız, bu doğrultuda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde okula erişim ve devamın sağlanmasında, uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapıldığını anımsattı.        

Zararsız, ilköğretim öğrencilerinin okula devamlarını sağlayarak çocukların ilköğretimi zamanında diploma alarak tamamlamaları için devamsızlığın erken tanılamasını, değerlendirilmesini, devamsızlık yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş uygun müdahalelerin yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak amacıyla ''Aşamalı Devamsızlık Yönetimi''nin (ADEY) geliştirildiğini kaydetti.
        
DEVAMSIZLIKLAR DÜZENLİ OLARAK KAYIT ALTINA ALINACAK        
Genelgeye göre, ADEY'in uygulama kılavuzu hazırlanarak, İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı.       

Bu doğrultuda ilköğretim okullarında ''Okul Risk Takip Kurulu'' kurulacak.        

İlköğretim okullarında görev yapan tüm okul yöneticisi ve öğretmenler uzaktan eğitim modülünde yer alan ''http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/'' Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Online Eğitim Programına katılacak. e-Okul sistemi ekranlarında ''Öğrenci İşlemlerinde'' yer alan ''Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu'' her öğrenci için doldurulacak.       

ADEY için öğrenci devamsızlıkları her gün düzenli olarak e-Okul sistemine girilecek. e-Okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgileri sınıf öğretmeni/şube rehber öğretmeni tarafından her eğitim dönemi başında güncellenecek.        

Yarım veya bir tam gün özürsüz devamsızlık yapan çocuk hakkında sınıf öğretmeni/şube rehber öğretmeni veya ilgili müdür yardımcısı tarafından telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüşme yapılacak.        

e-Okul sisteminde ''Günlük Devamsızlık Girişi'' ekranında çocukların isimlerinin karşısında riskli devamsızlığa işaret eden kırmızı renkli bir işaret varsa bu çocukların devamsızlık tipi belirlenecek ve ADEY kılavuzunda belirtilen ''Aşamalı Eylem Planlarından'' uygun olanı seçilecek.
        
OKULA DEVAMI SAĞLANAN YAKINDAN İZLENECEK
Okula devamı sağlanan çocuğun devam durumu, en az iki eğitim dönemi yakından izlenecek.       

Okul tarafından çocuğun okula devamı sağlanamazsa yasal yaptırım başlatılacak ve bu durum ''İlçe Risk Takip Kuruluna'' bildirilecek.        

Okul rehber öğretmenlerinin ilçe genelinde yaptıkları aylık toplantılarda devamsızlık konusu gündeme alınacak ve bu konuda yapılacak çalışmalar belirlenecek.       

Okul Risk Takip Kurulu, çocukların devamsızlıklarıyla ilgili izleme değerlendirme raporlarını her öğretim dönemi sonunda ilçe Risk Takip Kuruluna gönderecek.         İlçe ve İl Risk Takip Kurulları, ilköğretim okullarında devamsızlık konusunda yapılan çalışmaları yakından izleyerek hazırladıkları izleme değerlendirme raporları elektronik ortamda her öğretim dönemi sonunda ilçeler illere, iller ise Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderecek.        

Eğitim müfettişleri, rehberlik ve denetimlerde ADEY ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak öğretmen ve okul yöneticilerine yapılacak çalışmalar için rehberlik yapacak.
        
ADAY KILAVUZU        
Okula devamsızlığın takibine ilişkin izlenecek yöntemlerin belirtildiği kılavuzda, devamsızlık türüne ayrı ayrı eylem planı belirlendi.        

Kılavuza göre, okul yöneticilerince çocukların devamsızlık yapmasını etkileyen okul yakınındaki internet kafe, oyun salonu gibi mekan sahiplerine yönelik çalışmalarda emniyet yetkilileri ile işbirliği yapılacak.        

Okul yöneticileri, çocukların özürsüz devamsızlık yapmalarına neden olan mekanların belli aralıklarla ziyaret edilmesi için emniyet yetkililerine bilgi verecek.
       
EVE MEKTUP DA GÖNDERİLECEK        
İki gün üst üste okula gelmeyerek ardışık özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin üçüncü gün velisine ev ziyareti yapılacak. Çocuğun hale okula gelmemesi halinde eve mektup gönderilecek. 

Çocuğun yaptığı devamsızlık konusunda veliyi haberdar etmek, bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla eve gönderilen mektup, iadeli taahhütlü olacak. Mektupta yargılayıcı bir dil kullanılmayacak; kısaca çocuğun devamsızlık durumu anlatılacak, çocukların devamsızlık yaparak nasıl bir risk altında oldukları ve okula devamın yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatılacak.        

Buna rağmen okula gelmeyen çocuğun velisi uyarılarak, kendisine durumun mülki amirliğe bildirileceği, çocuğun okula gönderilmeme nedeninin araştırılacağı, çocuğu okula göndermeyen veliye yaptırım uygulanacağı, durumun Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sosyal hizmetler ile müdürlüklerine bildirileceği ve çocuk hakkında sosyal bir inceleme yaptırılmasının talep edileceği ve yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre çocuğun velayet durumuna ilişkin dava açılabileceği bildirilecek.        

Öğretim dönemi içinde çocuğun devamsızlık nedeninin mevsimlik tarım işçiliği olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu çocukların durumu e-Okul sistemine işlenecek.       

Kendi il ve ilçesine mevsimlik gezici ve geçici tarım işçisi olarak geldiği belirlenen çocuklar için valilik, kaymakamlık ve il, ilçe milli eğitim müdürlükleri bu çocuğun YİBO'lar da dahil olmak üzere mevcut okullarda eğitimine devamını sağlayacak. Çocukların taşıma merkezli okullardan yararlanması sağlanacak. Kapanmış okullar bu çocuklar için geçici olarak açılacak.
        
SÖZLEŞME İMZALANACAK       
Devamsızlığın ardından çocuğun okula gelmesi durumunda ''Okula Devam Sözleşmesi'' yapılacak.       

Bu sözleşme, çocuk, öğretmen ve velinin imzalayacağı, çocuğun okula devam niyetini yazılı hale getirdiği bir sözleşme niteliğini taşıyor.        

Sözleşmeyle, öğrencinin vereceği sözün daha ciddi hale getirilmesi, çocuk ve velisi tarafından durumun öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanması amaçlanıyor.       

Sözleşme, çocuk ve velisi ile çocuğun okula devamı konusunda anlaşıldığı durumlarda yapılacak. Sözleşme imzalandıktan sonra kopyaları öğrenci ve velisine verilecek.
        
YÖRENİN KILIK-KIYAFET ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINACAK
Devamsızlık konusunda veliyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme yönteminde, velinin uygun olduğu zaman dilimine dikkat edilecek. Okul yöneticisi, sınıf-şube rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeni tarafından yapılacak çalışmada, önce veli dinlenecek. Toplantı yapılacak ortamın uygun olmasına dikkat edilecek, mümkünse veliye ikramda bulunulacak. Veli nezaket kuralları içerisinde uğurlanacak.        

Ev ziyareti yönteminde ise ziyaret sınıf-şube rehber öğretmeni, yönetici ya da okul rehber öğretmeni tarafından en fazla iki kişi ile yapılacak.        

Ziyarette cinsiyet faktörü göz önüne alınacak, mümkünse farklı cinsiyetlerden çalışanların ev ziyaretine katılacak.        

Ev ziyareti sırasında sıcak ve rahat ortamın yaratılması sağlanacak. Yörenin kılık-kıyafet özellikleri dikkate alınacak. Velinin anlayamayacağı sözcükler kullanılmayacak. ''Eve girerken ayakkabı çıkarma'' gibi velinin değerlerine saygı duyulacak.
        
ZİYARETE MUHTAR, DİN GÖREVLİSİ DE KATILABİLECEK
Çocuğunun devamsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla yapılacak ikinci ev ziyaretinde, ilk ziyaretteki değerlendirmelere göre erişilebilir oldukları takdirde muhtar, toplum merkezlerinden sosyal çalışma görevlisi, hukuki bir sorun varsa Baro Çocuk Hakları Merkezlerinden bir yetkili, kanaat önderi ve din görevlisi de ziyarete katılabilecek.        

İhtiyaç varsa kolluk kuvvetleriyle birlikte ziyarete gidilebilecek.   

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...