POMEM sınav tarihi açıklandı (POMEM 27. Dönem mülakatları ne zaman?)

27. Dönem POMEM sınavına katılmak için başvuru yapan adaylar, POMEM sınav tarihini araştırmaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem POMEM sınav tarihi ile ilgili duyuru yayınlandı.

19.01.2021 - 16:25

POMEM sınav tarihi açıklandı (POMEM 27. Dönem mülakatları ne zaman?)

Polis Akademisi'ne katılmak isteyen adaylar, POMEM sınav tarihini merak ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, POMEM sınav tarihinin açıklanmasını bekliyor.

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre,

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden açıklanacak. POMEM’e giriş sınavları, ön sağlık kontrolünden sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılacak.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

  1. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir.

Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresinden duyurulacak.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması
için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sayfa Yükleniyor...