Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi, öğrencilere okumak istedikleri program tercihini ikinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlıyor.

Sabancı Üniversitesi’nde uygulanan bu öğretim sistemi, öğrencilerin daha önce gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık dönemindeki zorunlu test yaklaşımından farklı, gerçek üniversite tecrübesi, çeşitliliği ve derinliği olan bir akademik program niteliği taşıyor. Sabancı Üniversitesi’nin disiplinler arası yapısı, günümüz iş ve akademi dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştiriyor.Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş aşamasında yapılan arama konferansında çağın gereği bir üniversitenin disiplinler arası eğitime ve araştırmaya uyumlu olması gerektiği ön plana çıkmış ve böyle bir amacı gerçekleştirebilecek idari yapının bölümsüz bir üniversite modelinden geçtiği sonucuna varıldı. Sabancı Üniversitesi kuruluşundan bugüne pek çok üniversiteye ilham vermeye devam ediyor.

Temel Geliştirme Programı üzerine yapılandırılan sistem sayesinde öğrenciler üniversiteye girişleri sırasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülteden birine yerleştiriliyor. Sabancı Üniversitesi’nde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne MF4, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne TM3 ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’ne TM1 puan türleri ile öğrenci alınıyor.

Sabancı Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, ilk iki yıl, öğretim üyelerinin danışmanlığında, farklı lisans programlarından dersler seçerek, farklı kariyer alanlarını tanıma fırsatına sahip oluyor. Böylelikle, kendi tercih ve yeteneklerini keşfederek bilinçli bir şekilde okumak istedikleri alanı 12 program arasından seçebiliyorlar. “Diplomasıyla barışık bireyler” yetiştirmeyi hedefleyen bu sistem ayrıca, öğrencilerin seçtikleri uzmanlık alanı dışında diğer disiplinlerde de temel kavram ve yöntemlere aşina olarak, çok yönlü bireylerin yetişmesine fırsat veriyor.

Sabancı Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan öğrenciler, üniversite tarafından yapılan hazırlık atlama sınavı ya da eşdeğerliliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelediklerinde, öğrenimlerine dil eğitiminden muaf olarak birinci sınıftan başlıyorlar. Hazırlık sınıfında, ağırlıklı İngilizce eğitiminin yanı sıra, Türkçe dersiyle de öğrencilerin sözlü ve yazılı ifade becerileri geliştiriliyor.

Sabancı Üniversitesi’ne gelen tüm öğrenciler, birinci sınıfta ortak Temel Geliştirme derslerini alıyor. İkinci sınıfa geçen öğrenciler, öğrenim almayı düşündükleri alanların derslerini görmeye başlıyorlar. Öğrenciler ikinci sınıfta, her program grubunun ders havuzundan belirli sayıda ders seçebiliyorlar. Bu seçim ile öğrenciler, farklı lisans programı ile alanlarını deneyimleyerek, ikinci yılın sonunda daha bilgili ve bilinçli olarak gerçekten istedikleri kariyer alanlarına karar verebilecek duruma geliyor.

Sabancı Üniversitesi’nin interdisipliner sistemi sayesinde öğrenciler, program seçimlerini ortak öğrenim programı sonunda yapabiliyorlar. Sabancı Üniversitesi’nin bu sistemi sayesinde, 2000-2001 Bahar yarıyılından bugüne kadar, öğrencilerin yarıya yakınının ilk bildirdikleri diploma programından farklı bir programı seçerek, oradan mezun oldukları görülmüştür. Sabancı Üniversitesi’nde öğrencilerin ilk bildirdikleri programa devam etme oranı %53. 4 yılda mezun olma oranı ise %77’dir.

Sabancı Üniversitesinde öğrenciler; LYS ile yerleştikleri puan türündeki programdan, faklı puan türündeki (TM den MF ya da tersi) bir programa geçiş yapmak istendiklerinde, aranan tek şart; öğrencinin puanının, Türkiye’de her hangi bir üniversitedeki muadil programın, taban puanından az olmamasıdır. Bu koşul sağlandığında Sabancı Üniversitesinde geçiş için herhangi bir kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.

Sabancı Ünivresitesi’nde Kariyer Fırsatları
Sabancı Üniversitesi Mezunları Profili
Sabancı Üniversitesi’nden mezun olan yaklaşık 4000’in üzerinde genç gerek akademik, gerekse iş dünyasında başarılı bir kariyer sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 90’ı, mezuniyetten sonraki bir yıl içinde, kariyerlerine akademik yaşamda veya profesyonel iş hayatında devam ediyor. Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 26’sı, aralarında; Harvard University, University of California, Carnegie Mellon University, Standford University, Boston Universtity, Brown University, MIT, Politecnico di Milano, University of Massachusetts gibi üniversitelerin olduğu dünyanın en seçkin üniversitelerinde yüksek lisans eğitimlerini sürdürüyor.

Mezunların yarısı profesyonel iş hayatında
Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 55’i ise profesyonel iş yaşamına saygın kuruluşlarda adım atmıştır. Mezunların yoğunlukla çalışmakta olduğu kuruluşlar arasında; TÜBİTAK, Alcatel, Ford, Fortisbank, Efes Pilsen, Borusan, Doğuş ve Sabancı grubu bünyesindeki çeşitli firmalar ile Deloitte, Pfizer, Pricewaterhouse Coopers, Procter&Gamble, Turkcell ve Unilever gibi uluslararası şirketler bulunuyor. Mezunların önemli bir bölümü ise girişimci olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, reklam, bilgi teknolojileri, yazılım, proje, gelişmiş malzemeler ve danışmanlık gibi alanlarda kendi işlerini kurmuştur.

Yurtdışında staj fırsatları
Sabancı Üniversitesi’nde, staj süresinin hem şirket hem de öğrenciler için daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla, staj politikasını farklı kılan temel özellikler bulunuyor. Sabancı Üniversitesi’nde stajın, “proje odaklı bir ders” olarak uygulanması sayesinde; öğrenciler staj yaptıkları kurumlarda bir çalışan gibi görülerek devam eden projelerde aktif rol alıyor veya kuruluşların gereksinmeleri doğrultusunda çözüm bekleyen sorunlara yönelik projeler üretiyorlar.

Sabancı Üniversitesi’nin “Uluslararasılaşma Stratejisi” kapsamında uluslararası staja ayrıca önem veriliyor. Öğrenciler için uygun staj yerinin bulunmasında IAESTE (Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği), AIESEC Türkiye ve AB Eğitim & Gençlik Programları Başkanlığı (Erasmus Staj Hareketliliği) ile yoğun işbirlikleri bulunuyor. Bu kurumlar aracılığı ile her yıl staj için yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Yurtdışında staj yapılan kurumlar arasında; Robert Bosch (Almanya), German Aerospace Center (Almanya), Teknik Üniversite Clausthal (Almanya), Teleperformance Hellas (Yunanistan), Idealizer (Danimarka), Researh in Motion (Kanada), Volkswagen CEEP (Macaristan) yer alıyor.

Uluslararası staja giden öğrenci sayısı artıyor
Sabancı Üniversitesi Staj Ofisi 2009-2010 Akademik Yılı’nda 300’ün üzerinde staj olanağı duyurdu ve 293’ü ulusal, 95’i uluslararası kurumda olmak üzere toplam 388 öğrencimizin zorunlu stajlarını tamamlamasına destek oldu. Uluslar arası staja giden öğrenci sayımız her yıl artmaktadır. 2009-2010 Akademik Yılı’nda zorunlu stajı olan 95 öğrencimiz uluslararası kurumda stajlarını gerçekleştirmiş olup, stajların %45’i sponsorlu olarak tamamlandı.

Zorunlu staj dersi 3. sınıfın yaz dönemini kapsadığı için 3. sınıf öğrencileri ağırlıklı olarak staj yapıyorlar. Yaz tatilini staj yaparak değerlendirmek isteyen 2. ve 1. sınıf öğrencileri de yurtdışında staj yapabiliyorlar.

Staj Ofisi; Kariyer Ofisi ve Mezunlar Ofisi ile koordineli olarak çalışarak, her ofisin ayrı ayrı iletişimde olduğu ulusal ve uluslararası kurum bilgileri tek bir merkezde toplanıyor ve bu sayede kurum iletişim ağı geliştiriliyor. Ofis, öğrencilere uluslararası staj olanağı yaratmak için yoğun çalışmalar yürütürken, Sabancı Üniversitesi’nin tüm paydaşlarından staj yeri bulmak konusunda destek alıyor.

Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeleri ile her yıl irtibata geçilerek ve bağlı bulundukları kurumların yanı sıra üst yönetiminde bulundukları diğer kurumlar için staj olanağı yaratmaları konusunda destek alınıyor. Bu olanakları yaratılırken hem öğrencinin hem de kurumun karşılıklı katma değer sağlayacağı projeler oluşturuluyor. Bu şekilde staja gönderilen kurumlar arasında; Toshiba Araştırma Merkezi (Japonya), Bekeart Araştırma Merkezi (Belçika), Amalto Technologies (Fransa), Nheolis (Fransa), Scotland Electronics (İngiltere), Boatbookings (Fransa), Logidoc-Solutions (Fransa) bulunuyor.

Uluslararası proje yürüten öğretim üyeleri ile irtibata geçerek, iletişim halinde bulundukları kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi toplanarak, öğrencilerin de bu kurumlarda ve olası uluslararası projelerde yer alarak staj yapabilmesi için olanak yaratılıyor.

Özellikle yurt dışında bulunan tüm mezunlar ve yurt içinde uluslararası şirketlerde çalışan mezunlarla iletişime geçerek staj konusunda destek ve önerilerini alınıyor.

Sabancı Holding’in işbirliği yaptığı tüm yabancı kuruluşlarla da staj olanağı sağlanması konusunda iletişime geçiliyor.

Sabancı Üniversitesi’nde Burs İmkanları
Öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ı burslu
645 öğrencinin alınacağı 2011–2012 akademik yılında 227 öğrenci burslu okuyacak. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar, normal öğrenim süresince kesintisiz devam ediyor. Sabancı Üniversitesi’nde 2011-2012 akademik yılında uygulanacak burslar, “Tam Burs”, “Yarım Burs” ve “Çeyrek Burs” adı altında üç grupta toplanıyor. Tam Burs Kontenjanından yeleşen öğrencilere; yerleştikleri puan türündeki Türkiye sıralamasına göre, 9 ay boyunca aylık 400-450 TL nakit ödeme, 2 ya da 4 kişilik yurtlarda ücretsiz konaklama imkanları ve yeni teknoloji ücretinden muafiyet gibi ek olarak veriliyor. Yarım Burs Kontenjanından yerleşenlere, ilk 4000 de olma ya da Farklı diploma programındaki derecesine göre burslarını ½ den, ¾’e yükseltme imkanı sağlanıyor. Ayrıca farklı diploma programına geçişlerde bursluluk durumu devam ediyor.

Öğrenime Devam Ederken Verilen Burslar
Sabancı Üniversitesi’nde başarı kriterlerini yerine getiren öğrenciler, öğrenime devam ederken verilen yıllık burslardan da yararlanabiliyor.

Üniversiteye hazırlık yılı niteliğindeki “Temel Geliştirme Yılı” hariç, en az bir akademik yılı üstün başarı ile tamamlayan burssuz ya da kısmi burslu lisans öğrencileri, öğrenime devam ederken de “Burs Komitesi” kararıyla, çeşitli burs imkanlarından faydalanabiliyor.

Öğrenime devam ederken üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan "Sakıp Sabancı Teşvik Bursu” ve “Dilek Sabancı Bursu”, 20010-2011 akademik yılı için “akademik başarı” nedeniyle toplam 86 öğrenciye verildi.

Bunların dışında, öğrenime devam ederken verilen diğer burs olanakları arasında "Sabancı Üniversitesi Mezunları Derneği (SÜMED) Nakit Bursu", "Aylık İhtiyaç Bursu " bulunuyor.

İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciler de 9 ay süresince karşılıksız aylık nakit ödemeyi kapsayan ihtiyaç bursunu almaya hak kazanabiliyorlar.

Ayrıca, öğrenciler Üniversitenin birimlerince ilan edilen çalışma olanakları için başvurarak, uygun görüldükleri takdirde Çalışma Bursu’ndan yararlanabilirler.

Şehit Çocukları Bursu
Sabancı Üniversitesi’nde lisans programlarına burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak şehit çocuklarına, yerleştikleri puan türünde LYS sıralamasında ilk 100 binde olması kaydıyla, gerekli koşulları sağladığını belgelemesi ve üniversite tarafından onaylanması durumunda burs veriliyor.

Şehit Çocukları Bursu; yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet, yeni teknoloji ücretinin tamamından muafiyet, 4 kişilik odada yurt ücretinden muafiyet (Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere güz ve bahar dönemlerinde, yurt ücretinin 2/3’ü kadar dönemlik nakit ödeme) ve 9 ay boyunca ayda 400 TL nakit ödemeyi kapsıyor.

Tüm programlara aynı ücret politikası uygulanıyor
Sabancı Üniversitesi, günümüz mevcut ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak velilere kolaylık sağlayabilmek amacıyla Akbank ile işbirliğine gitmiştir. Bu çerçevede, 2011-2012 Akademik yılı tüm lisans programları (KDV dahil) 30,000 TL olan öğrenim ücretini taksitlendirme imkanı sunulmuştur. Öğrenim ücreti, yıl boyunca anlaşmalı olarak toplam 6 eşit taksitte ödenebileceği gibi, isteyenler dönem başlarında peşin olarak da ödeyebilirler.

Sabancı Üniversitesi’nin “fark”ını yaratan özel programlar
Sabancı Üniversitesi, müfredatındaki farklı programlar; Temel Geliştirme Programı, Kültürel Çalışmalar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisans programları ve Uyuşmazlık Analizi, Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans programları ile Türkiye’de üniversite eğitimine yeni bir soluk getirdi.

Ayrıca Türkiye’de ilk kez Sabancı Üniversitesi’nde lisans programları arasında yer alan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği bugün diğer üniversitelere de model olarak müfredatlarına girmiştir.

Yan Dal Onur Programları
Yan Dal Onur Programları, lisans diploma programlarına kayıtlı ve başarıyla devam eden öğrencilerden belirli başarı koşullarını yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde ilgi duydukları bir başka alanda bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Sabancı Üniversitesi’nde; Matematik, Fizik, Kimya ile Sanat Kuramı ve Eleştirisi olmak üzere dört Yan Dal Onur Programı bulunuyor.

Güçlü Akademik Yapı
Akademik kadroda “tersine beyin göçü”
Sabancı Üniversitesi’nde toplam 350 öğretim elemanı bulunuyor. Tam zamanlı öğretim üyelerinin yaklaşık yüzde 90’ı doktoralarını yurtdışında tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi’nde, her tam zamanlı öğretim üyesi başına 14,6 öğrenci düşüyor.

Öğretim üyesi başına düşen AB proje araştırma bütçesinde lider
Sabancı Üniversitesi'nde, 2000 yılından bu yana yürütülen yüzlerce araştırma projesi için dış kaynaklardan sağlanan fon miktarı yaklaşık 70 milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Üniversitesi’nin Avrupa’da tescil edilmiş iki patenti bulunuyor. Bunların yanı sıra, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin, 150’nin üzerinde uluslararası tescilli patenti bulunuyor.

Sabancı Üniversitesi, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında sağlanan araştırma fonlarında, öğretim üyesi başına yaklaşık 40 bin TL değerindeki araştırma bütçesi ile Türkiye'deki üniversiteler arasında 1. sırada yer alıyor. 1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak AB 7. Çerçeve Programı kapsamında sağlanan araştırma fonlarında ise Sabancı Üniversitesi 24 proje ile yaklaşık 7 milyon TL'yi bulan fon büyüklüğüne ulaştı.

Toplumla Etkileşim
Sabancı Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve endüstride geliştirilen teknolojilerin, iş fikirlerinin ticari değerlerine ulaşmaları için gerekli olan süreçleri yönetmek amacıyla INOVENT isimli bir şirket kurdu. Inovent bünyesinde bir kısmı Sabancı Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, diğer bir kısmı ise dışarıdan gelen başvurular sonucu start-up (başlangıç) şirketler oluşturuluyor. Bu şekilde şimdiye kadar 9 proje şirketleştirildi.

Her öğrenci Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ne katılıyor
Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim gören her öğrencinin Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ne katılıyor. Sabancı Üniversitesi öğrencileri akademik yıl boyunca haftada bir gün, yaklaşık üç saatlik bir zamanlarını farklı alanlardaki projelere ayırıyor. Projelerde öncelikli olarak maddi güçlük çeken ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarıyla, engellilerle ve yaşlılarla çalışılıyor.

Türkiye’nin ilk disiplinler arası nanoteknoloji merkezi SU-NUM
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle 50 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla kuruluyor. Sabanci Üniversitesi’nin “birlikte çalışmak ve geliştirmek” vizyonu ve alanında öncü, yaratıcı, ve yenilikçi felsefesi, nanoteknoloji merkezinin de temel çalışma kuralıdır. Merkez Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde var olan etkin araştırma altyapısına yeni ve değerli ekler sağlıyor. Sabancı Üniversitesinin bölümsüz yapısına uygun olarak, nanoteknoloji alanında yapısal malzemeler, nano-tıp ve sağlık, gıda ve ziraat, çevre ve su, enerji, savunma gibi ülkemiz için stratejik öncelikli alanlarda, etkin, çok katılımlı, uygulama odaklı ve disiplinler arası projeler yürütülecek. Merkez Sabancı Üniversitesi dışından kullanıma ve sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurumlarının işbirliğine ve ortak çalışmalarına açık olacak. Bu araştırma işbirliği ortamında amaç, yerel ve global teknoloji önderlerinin taleplerine cevap vermek ve bu talepleri yönlendirmek. Ülkemiz için önemli ileri teknoloji alanlarında yetişen araştırıcıların yeteneklerini artırmak için gerekli altyapıyı ve araştırma ortamını sağlamak Merkezin bir diğer kuruluş hedefi.

Sabancı Üniversitesi, yurtdışına en çok öğrenci gönderen ilk üç üniversiteden biri Sabancı Üniversitesi, 23 Avrupa ülkesinden 148 üniversite ile yapmış olduğu anlaşmalarla, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışına en çok öğrenci gönderen ilk üç üniversiteden biri arasında yer alıyor.

Kampus Olanakları
Bilgi Merkezi
Sabancı Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma programlarını desteklemeyi; kullanıcılarının her tür bilgi ve belge gereksinimlerini karşılamayı; ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlayan Bilgi Merkezi, aynı zamanda hizmet ve olanaklarını tüm kurum, kuruluş ve bireylerin hizmetine sunarak bilim, sanayi ve kültür dünyasının araştırma ve incelemelerine destek sağlıyor.

Bilgi Merkezi, 300 bin cilt raf kapasitesine sahip ve 600 kişinin rahatlıkla çalışma ve araştırma yapabileceği şekilde planlanmıştır. Bilgi kaynaklarına sahip olma yerine bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen Merkez, sayıları milyonlarla belirtilen koleksiyonlar oluşturmak yerine, var olan bilgiye hızlı ve etkin erişimi gerçekleştiriyor. Bu bağlamda basılı temel koleksiyonların yanı sıra, Bilgi Merkezi’ndeki elektronik kaynakların sayısı her geçen yıl artıyor. 100 bine yaklaşan güncel basılı kitabın yanında 66 binden fazla elektronik kitaba da erişim sağlıyor. 96 veritabanına üye olan kurum, geçmiş yıllarını da içeren 41 binden fazla dergiye erişim sağlamakla birlikte 40 binden fazla multimedya koleksiyonuna da sahiptir.

Kullanıcı odaklı hizmet anlayışına sahip, Bilgi + Kullanıcı + Erişim üçlüsünü en etkin ve en hızlı şekilde buluşturmayı ve ülkemizde öncü olmayı hedefleyen Bilgi Merkezi, bu bağlamda çalışmalarını yürütüyor.

Her öğrencinin kullanımına dizüstü bilgisayar: Bilgiyle kesintisiz iletişim
Öğrencilerin bilgiye kısa zamanda ulaşmalarını, dünyayı takip edebilmelerini hedefleyen Sabancı Üniversitesi’nde, bütün öğrencilere dizüstü bilgisayar ve bir Sabancı Üniversitesi e-mail adresi veriliyor. Bilgisayarlar, her iki yılda bir değiştirilirken, öğrenciler Sabancı Üniversitesi e-mail adreslerini mezun olduktan sonra da kullanabiliyorlar.

Yaşamın nabzını tutan bir kampüs
Sabancı Üniversitesi, şehrin karmaşasından kendisini izole etmiş kampüsünde, öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Kampüste, Gösteri Merkezi’nden Spor Merkezi’ne, Sağlık Merkezi’nden Market’e, Sinema Salonu’ndan spor alanlarına kadar her türlü imkan bulunuyor. Öğrencilerin yüzde 70’inin yurtlarda kaldığı Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de toplam öğrenci oranına göre en fazla yatak kapasiteli öğrenci yurduna sahiptir.

2011 LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile Sabancı Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrenciler, 2011-2012 Akademik Yılı’nda, istedikleri takdirde, (nerede oturduklarına bakılmaksızın) Sabancı Üniversitesi yurtlarında kalabilir.Şehirde farklı noktalara servisle ulaşım imkanı
Öğrenciler, Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsüne ulaşımı sağlamak için şehrin belli noktalarına ring seferleri yapan servislerden yararlanabiliyorlar. Ring seferleri ile Anadolu Yakası’nda; Kadıköy, Üsküdar, Sabiha Gökçen Havalimanı, Viaport Alışveriş Merkezi, Anadolu Hisarı ve Mutlukent’e, Avrupa Yakası’nda ise; Taksim ve Bakırköy’e ulaşım sağlanıyor. Öğrenciler ayrıca, aracı firma doğrudan irtibata geçerek talep ettikleri noktalar için özel servislere, kendi gruplarını oluşturarak da yazılabiliyorlar.

Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri
46 öğrenci kulübü aktif olarak faaliyet gösteriyor
Sabancı Üniversitesi’nde öğrencilerinin kuruluşunu ve işleyişini üstlendiği 46 öğrenci kulübü bulunuyor. Sabancı Üniversitesi, 912 kişilik seyirci kapasitesine sahip çok amaçlı bir Gösteri Merkezi ile kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kampüsteki çok kapsamlı Spor Merkezi’nde, istenildiğinde iki adet antrenman sahasına dönüştürülebilen 1200 seyirci kapasiteli bir ana basketbol/voleybol sahasının yanı sıra, bir adet squash kortu, bir adet aletli jimnastik, iki aerobik ve bir adet masa tenisi salonu ile dağcılık çalışmaları için kullanılan bir adet tırmanma duvarı yer alıyor.