Eğitimin, en etkili şekilde nasıl hayata geçirilmesi gerektiği ile ilgili sorulara Kanada ve Singapur’da bulunan iki okul benzer cevapları farklı yöntemlerle veriyorlar. İki okulun da ana eksene aldığı konu ‘Öğrenciyi aktifleştirmek.’

GELECEĞİN OKULU 

Singapur, Jarong’da 5 milyon kişi yaşıyor ve bölgede altı okul bulunuyor. Bu okullardan birisi ‘geleceğin okulu’ olarak gösteriliyor. Okul, eğitim sisteminin temeline teknoloji ile eğitimin entegrasyonunu ve problem temelli yaklaşımı almış.

Bu okulda öğrencilerin kritik problemleri çözme becerilerini artırmak için sıklıkla dışarı çıkılıyor. Böylece öğrenciler ilk elden gözlem, araştırma ve analiz şansını elde ediyor.

Okul teknolojik olarak da tüm imkanlara sahip. Okul binasında bilgisayar tasarım laboratuvarları, bilgisayarlar, mobil cihazlar, video yapım atölyesi bulunuyor. Okulun teknoloji direktörü, teknolojiyi işbirliğini artırmak için kullandıklarını söylüyor.

Öğrenciler küçük gruplar halinde ve etkileşim içerisinde çalışıyor, problemleri çözüyor. Bu işbirliğini kolaylaştırmak için okulda taşınabilen ve bir araya getirildiklerinde çember oluşturan sıralar mevcut. Böylece öğrencilerin etkileşime geçmesi kolaylaştırılıyor. Öğrenciler internet üzerinden de birlikte çalışmaları için teşvik ediliyor.

DUVARA YAZI YAZMAK

Kanada, British Columbia’da deneysel bir okul bulunuyor. Birkaç bilgisayar ve az sayıda mobil cihazla sınırlı imkanlara sahip bir devlet okulu olan bu eğitim kurumunda öğrenciler sabahları geleneksel eğitim alıyor. Öğleden sonra ise duvara yazı yazmayı merkezine koyan bir eğitim süreci başlıyor.

Eğitmenler duvara öğrencilerin sunum yapmak için seçecekleri konuları yazmakla işe başlıyor. Sonrasında iki ve üç haftalık dönemlerde bir öğretmen ile öğrenci seçilen konu üzerinde çalışıyorlar. Her öğleden sonra yapılan bu çalışmada, öğrencinin seçtiği konuda temel sorular oluşturuluyor ve bunlara cevaplar aranıyor. Bu düşünce sürecinde de duvar kullanılıyor. Tüm çalışma duvara aktarılıyor. Öğretmenler bu süreçte danışman rolü üstleniyor. Öğrenciler okulda ve evde yaptıkları çalışmaları desteklemek için dijital imkanlardan yararlanıyorlar.

Sonrasında ise öğrenci o duvarda sunumunu yapıyor. Dinleyiciyle etkileşim halinde geçen sunum sırasında diğer kişilerin düşünceleri de duvarda yer alıyor. Böylece okul duvarı bir düşünce alanı haline getiriliyor. Öğrenciler etkileşime girip problemi birlikte çözüyorlar ve düşüncelerini ortaya çıkarıyorlar.