'Türkiye bilinçli bir şekilde kaosa sürükleniyor'

ALES  Sonbahar Dönemi kılavuzunda yer alan ve adayların sınava başörtüsü ile katılmasına imkan sağlayan düzenlemelerin iptali için dava açıldı.

Haberler 21.10.2010 - 12:26

'Türkiye bilinçli bir şekilde kaosa sürükleniyor'

ve Bilim İşgörenleri Sendikası, YÖK'ün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)Sonbahar Dönemi kılavuzunda yer alan ve adayların sınava başörtüsü ile katılmasına imkan sağlayan düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı.

Sendika avukatlarının Danıştaya verdiği dava dilekçesinde, dava konusu düzenlemelerin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ilgili kanunlar, yönetmelik hükümleri, Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın konuyla ilgili içtihatlarına aykırı olduğu öne sürüldü.       

''YÖK'ün benzer konularda ortaya koyduğu yaklaşım dikkate alındığında yapılan değişikliklerin amacı açıktır'' denilen dilekçede, kılavuzdaki eksikliğin ''herhangi bir ihmalin, dikkatsizliğin sonucu olmadığı, düzenlemenin cumhuriyetin çağdaş kazanımlarını törpüleme kastına dayandığı'' savunuldu.        

Dava dilekçesinde ''toplumsal uzlaşıya dayanmaksızın yapılan hukuk dışı dayatmanın yaşama geçmesi halinde isteyen herkesin sınavlara türban, kipa, poşu, kapala peruk, şapka, bere, kabalak hatta kukuleta türü materyallerle kapatarak'' girebilecekleri kaydedildi.        

Dilekçede, ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nun kılık kıyafet düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.       

Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Engin Çoğal, ''türban tartışması ile Türkiye'nin bilinçli bir şekilde kaosa sürüklendiğini'' iddia etti.        

Çoğal, ''YÖK'ün hukuk kurallarını ve yargı kararlarını yok saymaya dönük en güncel provokasyonunu etkisiz kılmak amacıyla'' dava açtıklarını söyledi.

Sayfa Yükleniyor...