Türkiye insan kaynakları planlamasına gidiyor

İlgili bakanlık ve kurumlar, ''hangi meslekte ne kadar insanın mezun edildiği'', ''mezunların ne kadarının kendi alanlarında çalıştığı'', ''hangi meslekte ne kadar çalışan olduğu ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları'' yıl sonuna kadar belirleyecek.

Türkiye insan kaynakları planlamasına gidiyor

Türkiye, insan kaynakları planlaması konusunda somut adım atıyor. İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı'na ''insan kaynaklarının planlanması'' tedbiri eklendi.

Bu kapsamda, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, ''hangi meslekte ne kadar insanın mezun edildiği'', ''mezunların ne kadarının kendi alanlarında çalıştığı'', ''hangi meslekte ne kadar çalışan olduğu ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları'' yıl sonuna kadar belirleyecek.

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ''insan kaynakları planlaması'' da eklendi.

Planın İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun bakanların katılımıyla gerçekleştirilen son toplantısında eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eylem planının yayımlanmasından itibaren geçen kısa sürede oldukça önemli yol kat edildiğini ifade ederek, bakanlık olarak eylem planında önemli sorumluluklar yüklendiklerini ve olumlu gelişmeler sağlandığı belirtti.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da uzun süre çözülmemiş sorunların temelinde kurumlararası çatışma ve çekişme olduğunu dile getirerek, eylem planı için bu durumun söz konusu olmadığını, çünkü planda son derece etkili bir işbirliği mekanizması oluşturulduğunu vurguladı. Yılmaz, önümüzdeki dönem için eylem planının diğer çalışmalara örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise eylem planına ilişkin somut teklifler sundu. Türkiye için ''insan kaynakları planlaması'' oluşturulması amacıyla mevcut ve olması gereken durumu tespit etmek üzere ülke genelinde kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Dinçer, bu amaçla ''hangi meslekte ne kadar insan mezun edildiği, bu mezunların ne kadarının kendi alanlarında çalıştığı, mevcut durumda hangi meslekte ne kadar çalışan olduğu, gelecekte hangi mesleklerde ne kadar elemana ihtiyaç duyulacağı'' konularında Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili diğer tarafların ortak çalışma yapmasını önerdi.

Bakan Dinçer'in bu önerisi, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı'nda ''Eylem Planının Uygulanması'' bölümünde yer alan ''eylem planında yer alan faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin tedbirler durağan olmayıp gerektiğinde güncelleme yapılacak'' ifadesi bağlamında plana eklendi. Planlamanın güncellenmesi oybirliği ile kabul edildi.

GENİŞ İŞBİRLİĞİ
Bu karar doğrultusunda, eylem planının ''İşgücü Piyasasına İlişkin İhtiyaç Analizlerinin Periyodik Olarak Yapılması ve Değerlendirilmesi'' başlıklı üçüncü öncelik alanı revize edildi. Yapılan değişiklikle, eylem planına ''insan kaynakları planlaması yapılması'' tedbiri eklendi.

Bu tedbirin hayata geçirilmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık, bu çalışma için Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, YÖK, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurum, Sosyal Güvenlik Kurum, Türkiye İş Kurumu ile işbirliği yapacak. Ayrıca valilikler, TOBB, il ve mesleki eğitim kurulları bu çalışmalara dahil olacak.

İnsan kaynakları planlaması kapsamında ''hangi meslekte ne kadar insan mezun edilmiş'', ''bu mezunların ne kadarı kendi alanlarında çalışıyor'', ''mevcut durumda hangi meslekte ne kadar çalışan var'', ''gelecekte hangi mesleklerde ne kadar elemana ihtiyaç duyulacak'' sorularına yanıt aranacak.

Eylem planı çerçevesinde bu yılın sonuna kadar mevcut ve olması gereken durum tespit edilecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...