Üniversite kayıtları başladı

Üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri tüm üniversitelerde bugün başladı. Kayıtlar, 9 Eylül Cuma gününe kadar yapılacak. Her program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden, adayların sınav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekiyor. Aksi taktirde adaylar kayıt hakkını kaybedecek.

05.09.2011 - 11:25

Üniversite kayıtları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteyi kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçlarını, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda gönderdi.       

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların, şu belgelerle birlikte ilgili üniversiteye başvurmaları gerekiyor:

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,        
- Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş, ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge        
- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf       
- Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge        
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.
        
ASKERLİK DURUMU
ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.        

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekiyor.        

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adaylar, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvuracaklar.
        
KAYIT UYARILARI
Adayların kayıt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye başvurması gerekiyor. Postayla kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemeyecek.       

Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkili olacak.       

Üniversitelere merkezi yerleştirme işlemiyle bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlı bulunuyor. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermiyor.       

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik, mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek. Bu öğrenciler, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde başvurdukları takdirde yerleştirilecekler.       

Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzundaki Tablo-6'ya göre 0,15 katsayı veya ek puan veya sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday, kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorunda olacak. Tablo-6'da yer alan okul türü veya alandan mezun olduğunu belgelendiremeyen aday, yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybedecek.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINI KAZANMIŞ ANCAK MEZUN OLAMAMIŞ ÖĞRENCİLER Ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda ortaöğretimden mezun olan öğrenciler durumlarını belgelemeleri kaydıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

YÖK'ten yayınlanan ''Kayıt İşlemleri'' konulu genelgede, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce gönderilen ortaöğretim kurumlarının sorumluluk sınavları ile ek sınavlar hakkındaki yazıya değinildi.     
  
Bu yazıda, ortaöğretim kurumlarının sorumluluk sınavlarının eylül ayının ilk haftasında yapılacağı ve daha sonra eylül ayı içerisinde tekrar bir ek sınav hakkı verileceğinin belirtildiği hatırlatılarak, ÖSYS sonucunda bir yükseköğretim programını kazanmış ancak mezun olamamış, bu durumdaki adayların kayıt hakkının saklı kalmasına ilişkin yazının YÖK Genel Kurulu toplantısında incelendiği bildirildi.        

Buna göre, YÖK'ün üniversitelere gönderdiği genelgede şunlar kaydedildi:       

''Üniversiteye kayıt işlemlerinin yapılacağı 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav soncunda ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2011-ÖSYS'de kayıt hakkı kazandıkları programların kontenjanları dikkate alınmadan 2011-ÖSYS'de kayıt hakkı kazandıkları programlara kayıt yaptırabilmelerine karar verilmiştir.''  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...