Üniversitede okuyanlar, anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

18 yaşını doldurmuş olup üniversiteye giremeyenler ise, anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar.

Hürriyet ekonomi yazarı Şükrü Kızılot, üniversite kazanamayan ve 18 yaşını geçen gençleri Her ay en az 37,62 TL, en fazla da 225,72 TL prim ödeyeceğine dikkat çekti.

Primin tutarına, aile içindeki gelirin kişi başına aylık tutarına göre belirlenecek.

Gelir, asgari ücretin üçte biri (313,50 TL) ile asgari ücret (940,50 TL) arasında ise 37,62 TL, Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.881TL) arasında ise 112,86 TL, Asgari ücretin iki katından fazla ise 225,72 TL; “genel sağlık sigortası primi” ödenecek.

KIZLARA AYRICALIK
1 Ekim 2008 tarihi itibariyle, ana veya babasının, bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmeti alan kız çocukları; çalışmaya başlamadıkları ve evlenmedikleri,sürece, üniversiteye giremeseler dahi anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.

GELİR TESTİ VE ÖNEMİ
Zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılan çocukların, “gelir testi” yaptırmalarında yarar var.

Gelir testi sonucuna göre, prim ödemeksizin sağlık hizmeti alabilmek mümkün. Test sonucu, aile içindeki kişi başına düşen aylık gelirin, “asgari ücretin üçte birinden (313,50 TL’den) az olması” gerekiyor.

Bu durumda, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanır.

Aile içindeki gelirin, kişi başına düşen aylık tutarı “asgari ücretin iki katından az olanlar” mutlaka gelir testi yaptırmalı.

Gelir testi yaptırmadıkları takdirde, asgari ücretin iki katı tutar üzerinden, aylık 225,72 TL genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar.