Uzmanlar ders kitaplarını inceleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarını kurayla belirlenecek öğretmen, akademisyenlere inceletecek.

Anadolu Ajansı 15.09.2012 - 11:40

Uzmanlar ders kitaplarını inceleyecek

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin yenilendiğini açıkladı. Karip, yeni düzenlemeyle diğer eğitim araçlarının da daha düzgün bir şekilde hazırlanmasına imkan sağlandığını ifade etti.

Ders kitaplarında aranan nitelikler arasına ''temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunması'' esasının getirildiğini belirten Karip, zenginleştirilmiş kitapların (z-Kitap) niteliklerinin belirlendiğini söyledi.

Yayınevince hazırlanan taslak ders kitaplarının inceletme başvurusunun yılda 2 dönemde yapılacağını anlatan Karip, ders kitapları için alınan inceleme ve inceletme ücretinin ilkokul, ortaokul, lise ve ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gereci için kategorilere ayrıldığını söyledi.

ŞEFFAF BİR İNCELEME SÜRESİ
Ders kitaplarını inceletme işleminin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın bünyesindeki sabit kadrolu öğretmenlere yaptırılması yerine ülke genelindeki öğretmenlerden, alan eğitimcilerinden, uzmanlarından veri tabanı oluşturulacağını belirten Karip, veri tabanı sistemine kayıt yaptıracak alan eğitimicilerinin, uzmanların en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartının olacağını ifade etti.

Kitapları incelemek veya değerlendirmek için kayıt yaptıranların başkanlıkça düzenlenen eğitime alınacaklarını da belirten Karip, eğitim alanların panelist olarak görevlendirileceğini söyledi.

Panelistlerin veri tabanı sistemine kayıt yaptıranlar arasında yapılacak kura ile elektronik ortamda atama yoluyla belirleneceğini vurgulayan Karip, bu görevlendirme sürecine objektif olabilmesi için ders kitaplarını hazırlayan sektörden ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından birer temsilcinin gözlemci olarak katılabileceğini anlattı.

Karip, değerlendirmede, içerikte Anayasa ve kanunlara uygunluk, bilimsel olarak yeterlilik, eğitim ve öğretim programının kazanımlarında yeterlilik, görsel tasarım ve içerik tasarımının, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluk esaslarının aranacağını ifade ederek, ''Kısacası daha kaliteli, daha yansız bir inceleme ve değerlendirme için şartlar oluşturuldu'' dedi.

Yeni düzenlemeyle hızlı, etkili, esnek, şeffaf ve adil bir inceleme ve değerlendirme sürecinin amaçlandığına işaret eden Karip, böylece öğrenci ve öğretmenlere niteliği daha yüksek ve daha özgün kitapların sunulabileceğini vurguladı.

Karip, ders kitaplarının incelemesi ve değerlendirilmesinde görev alacak öğretmen ya da akademisyenlerin hesap verebilir olacağını ve etik kurallara uyacaklarına dair bir sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...