Türkiye gelinde vatandaşların yüzde 82,4'ü üniversiteye giriş sınav sisteminin, öğrencileri yeteneklerine uygun mesleklere yerleştirmediğine inanıyor.

Yüzde 11,6'sı konuya ilişkin olumlu görüş bildirirken, yüzde 6'sı herhangi bir fikri olmadığını ifade etti. 

Bu alanda kır ve kentteki vatandaşların görüşünde farklılık öne çıktı.

Sistemin, öğrencileri yeteneklerine uygun mesleklere yerleştirmediğine inananların oranı kentte yüzde 83,8, kırda ise yüzde 74,5 olarak belirlendi. 

Sistemin, eğitimde bölgeler ve iller arası nitelik farklılığını dikkate aldığını düşünenlerin oranı 28, nitelik farklılığının gözetilmediğini düşünenlerin oranı yüzde 60,6, fikri bulunmadığını belirtenlerin oranı da yüzde 11,4 olarak tespit edildi. 

Bu noktada da yine kırdaki vatandaşların daha olumlu yaklaştığı gözleniyor.

Sistemin eğitimde bölgeler ve iller arası nitelik farklılığını gözettiğine inananların oranı kırda yüzde 33, kentte yüzde 27,2 oldu.
 
SİSTEM, DERSHANEYİ ZORUNLU KILIYOR 

Lise ve üzeri eğitimli bireyler arasında yapılan araştırma sonucuna göre, vatandaşların yüzde 82,6'sı üniversite giriş sisteminin ''dershanelere gitmeyi ya da özel ders almayı zorunlu kıldığını'' düşünüyor. 

Zorunlu kılmadığına inananların oranı yüzde 13,5, fikri olmayanların oranı yüzde 3,9. 

Kır ve kent ayrımı açısından bakıldığında, dershane ve özel dersi üniversiteye girişte zorunlu görenlerin oranı kentte yüzde 83,3, kırda yüzde 79,2 olarak belirlendi.
 
İKİ BASAMAKLI SİSTEME BAKIŞ

Araştırma kapsamında, üniversiteye girişte, bu yıl uygulamaya konulacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile Lisans Yerleştirme Sınavı olmak üzere iki basamaklı sisteme ilişkin de görüş soruldu. 

Buna göre, lise ve üzeri eğitimli bireylerin yüzde 54,6'sı sınavın iki aşamalı olmasını uygun buluyor.

Söz konusu bireylerin yüzde 27'si yeni sistemi doğru bulmadığını, yüzde 18,4'ü de fikri olmadığını belirtti. 

İki basamaklı sistemle ilgili kır ve kenttekilerin görüşü arasında belirgin fark oluşmadı.

Sisteme ilişkin olumlu düşünenlerin oranı kentte yüzde 54,9, kırda yüzde 53,1 oldu.