Ankara 6. İdare Mahkemesi, LYS'ye girmek için sınav ücretini yatıran, ancak sınav başvurusunu onaylatmayı internetten yapamayan öğrencinin sınava alınmamasını hukuka aykırı buldu.

Mahkeme kararına göre, Deniz Şahin adlı öğrenci, geçen yıl YGS'ye girdikten sonra, Haziran'daki LYS'ye girmek için sınav ücretini bankaya yatırdı. İnternette ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine giren Şahin, LYS başvurusunu onaylatma ekranına geçti, ancak elektronik ortamda onaylama işlemini yapamadı. 

Şahin, işlemi yapamadığı için LYS'ye alınmadığı gerekçesiyle idare işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için avukatı Mesut Özer aracılığıyla Ankara 6. İdare Mahkemesinde dava açtı.

İdare mahkemesi, başvuru sahibnin mağdur olmaması için önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yargılama sonucunda da öğrenciyi haklı bularak idarenin işlemini iptal etti. 

ANAYASA KALDIRILDI

Mahkemenin kararında, Anayasa'nın 42. maddesinde "Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz", Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 Protokolü'nün 2. maddesinde ise "Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz" denildiği anımsatıldı.

Dosyaya göre öğrencinin, 2014 YGS'ye girdikten sonra LYS'ye girmek için önceden duyurulan usullere göre sınav ücretini bankaya yatırdığı, 26 Nisan 2014'te internetten aday işlemleri sistemine girerek, LYSsayfasını açtığı anlatılan kararda, öğrencinin başvuru onaylama ekranına geçtiği, ancak elektronik ortamda onaylama işlemini yapamadığı, bu nedenle LYS başvurusunun kabul edilmemesi üzerine dava açtığı aktarıldı.

Kararda, öğrencinin LYS'den önce YGS'ye girdiğine, LYS için ücretini yatırdığına ve internetten onay işlemini yapmaya çalıştığına vurgu yapıldı ve LYS'ye girmek için "iradesini ortaya koyduğu" kaydedildi.

Bu durumda, ÖSYM'nin sisteminde başvurusunu onaylatmadığı gerekçesiyle sınava alınmamasının, Şahin ve benzeri durumdaki adayların eğitim hakkından mahrum kalmalarına yol açacağı vurgulanan kararda, "Dolayısıyla sınava girme konusunda iradesini ortaya koymuş adayların imkanlar dahilinde sınava katılmalarına imkan tanınmasının eğitim hakkının özüne ve amacına uygun düşeceği sonucuna varıldığından, (sınava almama) işleminde hukuka uygunluk görülmemiştir" ifadesine yer verildi. 

ŞAHİN ŞİMDİ TIP ÖĞRENCİSİ

Öte yandan kararda, Şahin'in, LYS öncesinde verilen yürütmenin durdurulması kararıyla sınava girdiği ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı belirtildi.

Kararda, öğrencinin, yargı kararı üzerine sağladığı bu durumun korunmasının da eğitim hakkının özüne uygun düşeceği gibi hakkaniyete ve adalet ilkelerine de uygun olacağı ifade edildi.