ÖSYM, yeni kanuni düzenleme gereği, iptaline karar verilen sınav sorularının değerlendirme dışı bırakılarak puanlama yapılacağını bildirdi.

ÖSYM internet sitesinde, 2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi, 2016 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Yan Dal Uzmanlık Eğitimi (YDUS) ile 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) kılavuzlarında yer alan değerlendirme işlemlerine ilişkin bilgilendirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruda, 9 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, "Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Kanun değişikliğinin yürürlük tarihinden sonra uygulanacak olan 2016 ALES Sonbahar Dönemi, 2016-YDUS, 2016 e-YDS'ye ilişkin başvuru kılavuzlarında yer alan "değerlendirme işlemleri" bölümünün bu doğrultuda güncellendiği ve adayların güncellenmiş kılavuzları esas almaları gerektiği belirtildi.