YDUS Yönetmeliği değişti

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, yılda en az bir kez olmak üzere ÖSYM tarafından yapılacak. Bilim sınavına katılabilmek için adaylarda aranan ''yabancı dil başarı belgesi şartı ise artık aranmayacak.

08.02.2011 - 11:07

YDUS Yönetmeliği değişti

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.        

Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların, daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından her uzmanlık dalı için üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine ait olmak üzere yıllık toplam kontenjan olarak belirlenecek. Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen bu kontenjanlar, her sınav döneminde üniversiteler için YÖK, eğitim ve araştırma hastaneleri için Sağlık Bakanlığı tarafından, eğitim kurumlarının kapasitesi ve kurumun eğitim imkanları göz önünde bulundurularak ülke ihtiyacına göre dağıtılacak.        

Sınav, yılda en az bir kez olmak üzere ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav, ÖSYM'nin internet sayfasında ilan edilecek. İlanda, kurumlar itibarıyla yan dal eğitimi verilecek birimler, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için istenilen belgeler, son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilecek.      

Yönetmelikle, ''Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi'' başlığıyla yeni düzenleme getirildi. Buna göre, yabancı uyruklular; kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması, sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda, Türkiye'de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması, Türkiye'de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması, Türkiye'de ikametlerine izin verilmiş olması, uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması, YDUS'da ilgili alana yerleştirilmiş olması kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilecek.        

Yabancı uyruklular ayrıca, mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içinde sunmak zorunda olacak. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilecek. Türkiye'deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmayacak.        

Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili anlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok yüzde 10'una kadar ilave kontenjan ayrılabilecek. Türkiye'de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler, kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam edecek.        

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, ''ÖSYM tarafından yapılacak bilim sınavına, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı'ndan (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir. Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süreleri uygulanır'' hükmü yürürlükten kaldırıldı.
        
YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİNE YERLEŞTİRME
Yönetmelikte yan dal uzmanlık eğitimine yerleştirme hususu da yeniden düzenlendi. Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılacak.        

Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılacak. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.        

Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek.        

Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilecek. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilecek.        

Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerli olacak.        

Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı yüzde 3 düşürülecek. Boş kalan kadrolara yerleştirme, yedek adaylar arasından aynı usulde yapılacak.        

Yönetmelik, yayım tarihi olan bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...