YÖK'ten 3 TÜBİTAK proje çağrısı

Ülkemizin de dahil olduğu hızlı gelişen ekonomiler grubundaki ülkelerde geçmişte yükseköğretime erişim aşılması gereken en önemli hedef iken, çeşitlenen öğrenme yöntemleri ile birlikte yükseköğretim kurumları sayılarındaki artış bu hedefe ulaşılmasını kolaylaştırmış, mezunlara kazandırılan yeterlilikler (bilgi, beceri ve yetkinlikler) esaslı istihdam edilebilirlik çok daha fazla önem kazanmıştır.

Haberler 31.07.2015 - 16:26

YÖK'ten 3 TÜBİTAK proje çağrısı

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, yükseköğretim odaklı iki önemli stratejisi, bilgi üretimi ve bu bilginin transfer ortamının oluşturulması ile bundan daha da önemli olacak bu bilgiyi üretecek ve bu bilginin aktarımı sürecinde yer alacak her düzeydeki insan kaynaklarının gerekli yeterliliklere sahip olarak iş dünyasına kazandırılmasıdır.

Bu amaca yönelik olarak Yükseköğretim Kurulumuz ile TÜBİTAK’ın işbirliği dahilinde;

1) Yükseköğretim Mezunu İnsan Kaynaklarımızın Analizinin Yapılması ve Yükseköğretim Mezunlarının İstihdam Edilebilirliğine İlişkin Mezuniyet Alanı - İstihdam Alanı İlişkisine,

2) Yükseköğretim Sistemindeki Öğrenci Başarısının incelenmesine,

3) Akademi ve İş Dünyasına Yönelik Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik İhtiyaç Analizinin Yapılmasına yönelik 3 adet proje çağrısına çıkılmıştır.

Bu projeler kapsamında elde edilecek çıktılar/sonuçlar,

a) Yükseköğretim kurumlarımızın yeni açılacak programlarının tasarımında, istihdam edilebilirlik - mezuniyet yeterlilikleri ilişkisinin dikkate alınarak talepte bulunulması süreçlerine ve YÖK'ün de yeni program açılmasına yönelik karar alma süreçlerine,

b) Üniversiteye giriş sürecinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi için başarıyı etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik olarak doğrusal/doğrusal olmayan başarı modellerinin oluşturulması gerçekleştirilmesine;

c) Yükseköğretim kurumlarımızda yeni doktora programlarının tasarımı süreçlerinin planlanmasına,
katkı sağlayacaktır.

Yeni YÖK olarak yaklaşımımız, yükseköğretimin çözülmesi gereken ihtiyaç ve sorunlarını sadece kendi yapısı içinde ve kendi yetkinlikleri ile çözen değil, şeffaf bir şekilde ilgili paydaşların katkı ve katılımları ile çözülmesi yönündedir.

Bu üç proje çağrısında da, projelere TÜBİTAK’ın ilgili proje destekleme ilke ve esasları kapsamında ülkemizdeki ilgili ve yetkin tüm kurum ve kuruluşlar katılabilecek, açık rekabet ortamında değerlendirilecek ve başarılı olanlar desteklenecektir. YÖK olarak bu süreçteki rolümü ve katkımız, desteklenecek proje ekiplerine, bu projelerin başarı ile sonuçlanmasına yönelik kaktı ve destek sağlamaktadır. Daha da önemlisi, elde edilecek sonuçların, yükseköğretim sistemimizde kullanılması yönündeki gerekli girişim ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir.

Sayfa Yükleniyor...