Yönetmelikte neler değişti?

Ortaöğretim okullarına kayıt ve kabuller ile tasdiknameye ilişkin hükümlerde düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı 22.04.2010 - 12:27

Yönetmelikte neler değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.        

Ortaöğretimin amacını düzenleyen ve eski yönetmelikte, ''Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür kazandırılması ve öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yükseköğretime hazırlanması'' olarak yer alan hüküm, ''Öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vererek toplumu tanımalarını, sorunlara çözüm yolları aramaları ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinç ve gücünü kazanmalarını; öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlanmalarını sağlamak'' şeklinde değiştirildi.
      
OKULLARA KAYIT VE KABULLER
Okullara kayıt ve kabullere ilişkin maddede de bazı düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt ve kabul işlemleri elektronik ortamda yapılacak. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.        

Merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci kaydı ortaöğretime yerleştirme puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Sınav ya da sınavlar, ortaöğretime yerleştirme puanının belirlenmesi ve öğrenci yerleştirme ile ilgili usul ve esaslar yönergeyle düzenlenecek.        

Yetenek veya uygulama sınavlarıyla öğrenci alan okullara öğrenci kayıtları, okulların özel yönetmeliklerinde belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecek.        

Akşam lisesi, açıköğretim lisesi ile mesleki açıköğretim lisesinden gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri, örgün ortaöğretim okul ya da kurumlarında öğrenim haklarının bulunması ve okulların kayıt-kabul şartlarını taşımaları halinde yapılacak.        

Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olmaları gerekecek. Tasdikname ile kayıt yaptıracak olanlarda ''sınıf tekrarı yapmış ve öğrenim hakkını kullanmamış sayılma süreleri de dahil öğrenim göreceği okulun azami bitirilme süresindeki yaş sınırını geçmemiş olma'' şartı aranacak.        

Okullara kayıt ve kabullerde diploma, tasdikname veya denklik belgesinin aslı istenecek.        

Öğrencilerin okula devamsızlıklarıyla ilgili işlemlerde, 8 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.
      
TASDİKNAME
Yönetmeliğin tasdikname ile ilgili hükmünde yapılan düzenlemeye göre, kendisi ya da velisinin isteğiyle tasdikname alarak ayrılan ve tekrar okuluna dönmek isteyen öğrenciler, ders yılı içinde ilgili yönetmelikte 20 gün olarak belirtilen özürsüz devamsızlık süresini doldurmadan kayıt yaptırabilecekler. Eski yönetmelikte ''nakil dışında tasdiknameyle ayrılan öğrencilerin 10 gün içinde ayrıldıkları okullarına geri dönebilecekleri'' hükmü yer alıyordu.        

Öğrenciler ders yılı dışında tasdiknameyle okuldan ayrılmışlarsa süre kaydına bakılmaksızın kayıt-kabul şartlarını taşımaları halinde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürelerde okullarına kaydolabilecekler. Ancak ders yılı içinde okuldan ayrılarak yine ders yılı içinde geri dönen öğrencilerin, ayrıldıktan sonra okuluna dönünceye kadar özürsüz olarak geçirdikleri süre özürsüz devamsızlıktan sayılacak.        

Nakil için tasdikname düzenlenmeyecek. Nakiller, e-okul sistemi üzerinden okulların özel yönetmelik hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.        

Yönetmelikle, okul müdürünün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen maddede de değişikliğe gidildi.        

Eski yönetmelikteki ''Müdür, öğretmenlerin performanslarını belirlemek amacıyla her derslerini izler ve rehberlikte bulunur'' hükmü, yeni yönetmelikte ''öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her dönemde en az bir defa dersini izler ve rehberlikte bulunur'' şeklinde düzenlendi.        

Ayrıca, rehber öğretmenler, sınav dönemlerinde de rehberlik ve mesleki çalışmalarını sürdürecek.
  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...