Yasaklara ilişkin duyurular Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Duyurulara göre İçişleri Bakanlığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ''Yeni Yöntem Kimyevi Analiz Maddeleri Ticareti Anonim Şirketi'' ile ortağı ''Hayim Benbasat''ı ihalelerden men etti. 

İstanbul İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihaleye katılan İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle tüm ihalelere giremeyecek.
 
TOKİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ''K.F.S. İnşaat ve Ticaret Limited Şİrketi'' ile ortağı ''Kerim Koçar''a ceza verdi. 

TOKİ tarafından yapılan ihaleye katılan Ankara Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi.
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü de 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ''Mahmut Özatlı''ya ihalelere katılma cezası verdi. 

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir) tarafından yapılan ihaleye katılan, Ankara Ticaret Odasına kayıtlı Mahmut Özatlı, 1 yıl süreyle gerçekleştirilecek olan tüm ihalelere giremeyecek.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ise 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 2 firmayı ihalelerden men etti. 

Buna göre İzmir Tire Belediye Başkanlığının ihalesine katılan Tire Ticaret Odasına kayıtlı ''Hatip Tarım Gıda Ürünleri Nakliyat Komisyonculuk İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi'' 6 ay, Kayseri İncesu Belediye Başkanlığının ihalesine katılan Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı ''Soyhan Yapı İnşaat Taahhüt Gıda Madencilik Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'' ile ortağı ''Burhan Arkalı''na 1 yıl süreyle ceza verildi.
 
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu arada Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Isparta İl Müdürlüğü, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ''Akel-San Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'' ile ortağı ''Erhan Torun''a ihalelere katılma yasağı getirdi. 

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Isparta İl Müdürlüğünün ihalesine katılan Ankara Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 2 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi.
 
4734-4735 SAYILI KANUNLAR
4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ''yasak fiil veya davranışları'' düzenliyor. 

Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor: 

''Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 
-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 
-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.''
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İçişleri Bakanlığı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 4 firmaya 6 ay süreyle kurum ihalelerine katılma cezası getirdi. 

Buna göre Trabzon İl Özel İdaresinin ihalesine katılan Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Müdürlüğüne kayıtlı ''Cevher Metal (Mehmet Bayraktar)'' Aydın İl Özel İdaresinin ihalesine giren Aydın Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı, ''Sınırlı Sorumlu Umcular, Cumalar ve Gölcük Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi'' Aydın'da bulunan ''Serkan Demirci'' ile Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihaleye katılan Afyonkarahisar'da yer alan ''Sezai Cengiz'' İçişler Bakanlığı tarafından yapılacak olan ihalelere katılamayacak. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, ''ihaleye fesat karıştırmak, ihale hükümlerini yerine getirmeme ya da eksik getirme'' gibi durumlarda ilgililere değişik sürelerle ceza verilmesinin öngörüyor. 

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Bilecik Merkez Polis Karakolu inşaatı müteahhidi ''Özyapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'' hakkında daha önce kaldırdığı ihale yasağı kararını tekrar yürürlüğe koydu.

Buna göre söz konusu şirket hakkında, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yaptığı ve işin yapılması sırasında hileli usular kullanması nedeniyle alınan, 1 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 21 Şubat 2007 tarihli yürütmenin durdurulması ve 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan kararla kaldırılmış, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2007 tarihli karar ile Danıştay yolu açık olmak üzere dava konusu işlemin iptaline karar verilmişti. 

Ancak bakanlığın yaptığı itiraz üzerine, Danıştay 13. Dairesinin 23 Ekim 2009, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 23 Ekim 2007 tarihli kararı kaldırıldığından, söz konusu şirketin yasaklı kaldığı sürenin, 1 yıla tamamlanması amacıyla, kalan 1 ay 3 gün süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı tekrar yürürlüğe konuldu.