Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında bireylerin, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin 2010 yılı ve 5 yıl sonrasına yönelik beklentilerini de inceledi.

Araştırma, 2009 yılı Ekim ayında 3 bin 561 örnek hanede, 7 bin 546 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 15,6'sı Türkiye'nin ekonomik durumunun 2010 yılında ''daha iyi'', yüzde 30,1'i ''daha kötü'', yüzde 35,1'i ise ''aynı'' olacağı beklentisini dile getirdi. Halkın yüzde 19,2'si ise fikir beyan etmedi.

Kır-kent ayrımı açısından bakıldığında, fikri olmayanların oranı kentte yüzde 14,7, kırda ise yüzde 29,6 oldu. Konuya ''kötümser'' yaklaşanların oranı, kırda yüzde 25,8, kentte ise yüzde 31,9 olarak belirlendi.

Ülkenin ekonomik durumunun 2010'da daha iyi olacağını düşünenlerin oranı pek farklılık göstermedi, kentte yüzde 15,7, kırda yüzde 15,3 oldu.

Kenttekilerin yüzde 37,7'si, kırdakilerin de yüzde 24,8'i ekonomik durumun aynı kalacağı yönünde görüş bildirdi.

5 YIL SONRASI İÇİN BEKLENTİ DAHA OLUMLU
Araştırma kapsamında, vatandaşlara, 5 yıl sonrası için ülkedeki ekonomik duruma yönelik beklentileri de soruldu.

Buna göre, ekonomik durumun iyi yönde değişeceğine inananların oranı yüzde 27,6'yı buldu. Halkın yüzde 24,1'i ''kötü yönde'' değişebileceğini, yüzde 29,3'ü ''değişim göstermeyeceğini'' belirtti, yüzde 19'u ise fikrinin olmadığını söyledi.

5 yıl sonrasına yönelik beklentide kır-kent ayrımına bakıldığında ise ekonominin gelişeceğini düşünenlerin oranı kentte yüzde 28, kırda yüzde 26,7 oldu. Kenttekilerin yüzde 24,8'i, kırdakilerin yüzde 22,5'i kötü yönde değişim beklediğini dile getirdi.

''Türkiye'de ekonomik durum değişmeyecek'' diyenlerin oranı kentte yüzde 31,9, kırda yüzde 23,5 olarak belirlendi. Fikri olmayanların dağılımı da sırasıyla yüzde 15,4 ve yüzde 27,3 oldu.