Geçen on yılın, “Deprem, Mimarlık ve Yapılaşma” ilişkisi bağlamında bu sürede yapılanlar ve yapıl(a)mayanlarıyla geleceğe bıraktığı izin sorgulanmasını, genç belleklerin afiş tasarımı yoluyla topluma ve kamu yönetimine yönelik beklentilerini ortaya koyması ve iletecekleri görsel mesajın toplumsal duyarlılığı harekete geçirmesini hedefleyen yarışmaya son katılım tarihi 22 Ekim 2009.

TMMOB Mimarlar Odası, anma programları yerine, 1999 depremleri sonrası giderek sönükleşen ilginin yeniden oluşması için toplumsal belleği harekete geçirmeyi amaçlayan etkinliklerin programlanmasını çok önemsediklerini belirtti.

Bu nedenle 17 Ağustos- 12 Kasım tarihleri arasında kamuoyuna görsel mesajlar iletmeye yönelik sanatsal eylemliliklere ağırlık vermekte, özellikle genç sanatçıların bu sürece katkısını sağlamayı hedeflemekte ve bu kapsamda öğrencilere yönelik ulusal afiş yarışması düzenlenliyor.

Emlaktimes