NTV

175 milyon Euro'luk dev yatırım

Ekonomi

Başbakanlık Yatırım Ajansı ile Akros Çimento tarafından yapılan ortak açıklamada; Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gerçekleşecek yeni yatırımın, 500 ek istihdam sağlayacağı belirtildi.

Türkiye’de, inşaat sektöründe, beton üretim tesisleri, prefabrik inşaat elemanları, yapı endüstrisi işlemleri ve yapı kimyasallarına yönelik olarak, entegre tesislerde yıllık 2 milyon 500 bin ton olarak planlanan üretim, Rusya ve Afrika pazarları ağırlıklı 70-100 milyon Euro dolayında ihracat potansiyeli taşıyor. 

Yaklaşık 200 milyon Euro tutarında; Türk - Rus ortaklığı ile hayata geçirilen yatırımın 400 kişiye doğrudan, 1500-2000 kişiye ise 2012 yılına dek dolaylı şekilde istihdam imkânı sunacağı kaydedildi.

İlk etapta, bu bölgede çimento hammaddesiyle çevrili 760 dönüm arazi üzerinde yer alacak entegre tesiste Nisan 2010’da temel atılması, 2012 yılı başı itibarı ile de üretime geçilmesi planlanıyor. 

Projeleri 5 milyon ton/yıl çimento üretecek şekilde hazırlanmış olan yatırımın ilk etapta yıllık gayri safi milli hasılaya ayrıca 250 milyon ABD Doları tutarında katkı yapacağını vurgulayan Akros Çimento Fabrikası Genel Müdürü Hakan Büyüksaraç, yaptığı açıklamada; “Bizler, stratejik yatırımımız ile ülkemizde varolan talebi karşılamakla kalmayıp, ihracatta ciddi anlamda başarılara imza atarak, ekonomimize katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Tüm yöre halkının bütünüyle destek verdiği bu yatırımı hayata geçiriyor olmaktan ötürü gururluyuz. 2006 yılından bu yana bu yatırımın hayata geçirilmesi adına attığımız her adımda bizlere ciddi anlamda destek veren Başbakanlık Yatırım Ajansı’na teşekkürlerimizi iletmek isteriz.” dedi.

2007 yılında Türk - Rus ortaklığı ile kurulan Akros Çimento, Türkiye’de; Akros Orman Ürünleri, Akros import-export şirketleriyle 200 bin metreküp Sibirya Çam tomruk ithalatı ve dağıtımı konularında faaliyet gösteriyor. Rusya pazarında da yatırımları olan grup, buradaki beton santralları, buğday, ayçiçeği ve şeker pancarı hasat yatırımları ile Taganrog’da çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye yıllık cirosu yaklaşık 30 milyon dolar olan grup, yeni tesis ile Türkiye genelindeki çimento üretiminin yüzde 8 -9’luk payına ulaşmayı hedefliyor.

Projenin büyük bir dikkatle takip edildiğini ifade eden Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz ise yaptığı açıklamada ciddi anlamda istihdam ve ihracat potansiyeli taşıyan böylesi stratejik bir yatırımın önemli bir kazanım olduğunu ve Türkiye’nin dış ticaret dengesi açısından lehimize sonuçlar doğuracağını ifade etti. Korkmaz; Ajans’ın istihdam üreten, ülke ekonomisine katma değer sağlayan, verimlilik ve rekabet gücü yüksek yatırımları ülkemize çekme yönündeki çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak bu yatırımın da yaratacağı istihdam ve katma değer açısından Ajans’ın öncelikleriyle son derece örtüştüğünü belirtti.