2013'te işsizlik yüzde 9,7 düzeyindeydi.

Türkiye'de işsizlik oranı, 2014'te bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 9,9 oldu.

İşsiz sayısı ise 2 milyon 747 bin kişiden 2 milyon 853 bin kişiye çıktı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9 kadınlarda ise yüzde 11,9 oldu. Aynı yılda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 17,9 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

En yüksek işsizlik oranı, yüzde 15,6 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı, 25 milyon 933 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,8, kadınlarda ise yüzde 26,7 olarak gerçekleşti.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 470 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 462 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 21,1’i tarım, yüzde 27,9’u sanayi, yüzde 51’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.