TALSAD (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği), TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ortaklaşa düzenlediği 4. Alüminyum Sempozyumu 15-16 Ekim’de tarihlerinde ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Düzenlenecek dördüncü etkinlikte, sektörün her yönüyle irdelenmesi, geleceğe yönelik politika ve beklentilerin ortaya konulduğu bir platform oluşturulması bekleniyor. Alüminyum sektörünün mevcut durumu, geleceği ve sektör sorunları, TALSAD (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği), TMMOB Metalurji Odası, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi organizasyonunda sempozyuma katılacak mühendisler, sektör uzmanları, sanayiciler, bilim adamları ve sektörün temsilcileri tarafından İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul’da tartışılacak.

Sempozyum danışma ve yürütme kurullarının yaptığı çalışmalar sonucunda sempozyum kapsamı belirlendi: Dünya’da ve Türkiye’de Alüminyum Pazarı ve Ticareti Alüminyum Döküm Teknolojileri, Ekstrüzyon, Haddeleme, Plastik Şekillendirme Prosesleri, Isıl İşlem, Yüzey İşlemleri, Geri Kazanım, Çevre Politikaları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Alüminyum Sektöründe Ar-Ge ve Kalite Güvence, Yeni Teknolojiler ve Ürünler, Alüminyumun Kullanım Alanları, Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı.

4. Alüminyum Sempozyumunu alüminyum üretim teknolojileri ve her boyutuyla alüminyum sektörünü akademik dünya ile aynı platformda bir araya getirmeyi istemekte, sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler hakkında bilgilenmeyi, Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon oluşturmayı amaçlamaktadır.