ABD hükümet yetkilileri, ABD Başkanı Barack Obama'nın sosyal güvenlik sisteminde reform yapmayı ve ABD ekonomisine istikrar kazandırmayı amaçlayan bütçesinin 2009'da 1.75 trilyon dolar açık öngördüğünü belirttiler.

 Barack Obama'nın ilerleyen saatlerde Kongre'ye sunacağı bütçe teklifinde açığın gayrı safi milli hasılaya oranı yüzde 12.3 seviyesinde. Bu rakam, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük bütçe açığının beklendiği anlamına geliyor.

 Obama, kendisinden önce gelen Bush yönetiminden devraldığı 1 trilyon doların üzerindeki bütçe açığını, başkanlık döneminin sonuna geleceği 2013 başlarına kadar yarı seviyesine indirmek istediğini belirtmişti. Kongre'ye bugün sunulacak bütçe teklifinde tarım ve diğer alanlarda sübvansiyonların azaltılarak bu hedefe ulaşılmasını öngörülüyor.

 İsimlerinin gizli kalmasını isteyen üst düzey iki hükümet yetkilisi, Obama'nın açıklayacağı bütçedeki pahalı politikaların başka alanlardaki harcamaların azaltılmasıyla dengeleneceğini belirttiler.

 Bir yetkili, "(Bütçede) siyasi açıdan baş ağrıtacak bazı kalemler olduğuna eminiz ancak asli görevimiz ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve bütçeyi ileriki dönemler için daha iyi bir konuma getirmek" dedi.

 Diğer yetkili ise Barack Obama'nın bütçe açığının gelecek yıllarda düzenli olarak azalmasını ve 2013 yılında 533 milyar dolara düşmesinin beklediğini belirtti. Yetkili, bu açığın GSYH'nin yüzde 3'üne denk geleceğini ve bu seviyede kalmasının beklendiğini belirtti.