Bütçe açığının rekor kırmasının başlıca nedenleri, Obama yönetiminin ekonomik durgunluğa karşı kamu harcamalarını önemli ölçüde artırması ve mali kuruluşlar için hazırlanan dev kurtarma paketlerine ayrılan pay olarak gösteriliyor.

Vergi gelirlerinin düşmesi, işsizlik ödeneği alanların sayısının artmasıyla, Irak ve Afganistan'daki operasyonların yüksek maliyetleri de açığı derinleştirdi.

Bütçe açığı, Obama yönetimini sağlık ve eğitim harcamalarında kesintiye zorlayabilir.

Ekonomistler, yönetimin daha fazla açık vermekten korkarak harcama yapmamasının da işsizlik oranını yükselteceğini vurguluyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik oranı yüzde 10'a yaklaşıyor.