Acil destek çağrısı!

İMSAD: İnşaat sektörünün acil desteğe ihtiyacı var!

Her ay İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayınlanan Türkiye’nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporu olma özelliği taşıyan İMSAD Aylık Ekonomi Raporu’nda sektörün ‘acil destek çağrısı’ vurgulandı.

Raporda yapı izinleri verisinde KDV ve harç indirimleri ile Mart ayında yaşanan iyimserlik sonrasında görünümün olumsuz yönde değiştiği belirtilirken, yüzölçümü bazında yapı ruhsatları alımlarının tüm bina türleri için Mart ayındaki %49,91’lik artış sonrasında, Nisan’da %32,13, Mayıs’ta -%41,29, Haziran’da -%28,78 düzeyinde değiştiği ifade edildi. İnşaat yapma isteği hızlı bir gerileme kaydedildiği vurgulandı.

Son açıklanan GSYH rakamlarında daralmanın yavaşladığına yönelik işaretlere karşın inşaat sektörünün %21 küçülmesinin sektörün ‘özel ilgiye’ ihtiyacı olduğunu gösterdiği ifade edildi. Bu noktada inşaat sektörünü bütün yönleri ile alan ve 10-20 yıllık uzun bir perspektif çizme amacı güden geniş katılımlı İnşaat Şurası’nın toplanmasının sektördeki istikrarsızlığın ortadan kaldırılması için yerinde bir adım olacağı belirtildi.

Son G20 ve İstanbul’daki Dünya Bankası-IMF toplantısında da ortaya koyulduğu üzere ABD, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin toparlanmaları gelişmekte olan ülkelere oranla daha uzun süre alacağı öngörüsü yapılırken, bu noktadan hareketle ‘Komşu ticaretine yönelik atılımlar artırılmalıdır’ önerisi sunuldu. Komşularla ilişkilerdeki iyileşmenin bu noktada destekleyici bir unsur olabileceği belirtildi.

Bunlara ek olarak desteklerin konut sektörünün yanı sıra diğer yapı türlerine odaklanması da yerinde olacağı vurgulandı. Yapı kullanım izinlerinde sektörlerin oransal dağılımına bakıldığında konut sektörünün %76,31 ile üretimde açık ara liderlik ettiğinin görüldüğüne, ancak inşaat sektörünü konut ile sınırlamak doğru olmadığına dikkat çekildi. Nitekim, sektöre katma değer yaratan son dönemin moda yapısı alışveriş merkezlerinin yanı sıra ofis, hastane ve sanayi binaları da inşaat sektörü açısından önem arz ettiği ifade edildi. Yine yapı kullanım izinlerinin Haziran ayı dağılımında ticaret binalarının %8,75’lik payına dikkat çekildi.

İnşaat sektörü açısından önemli bir diğer nokta olan dış kaynağın gerekliliği ortaya koyulurken, yabancılara mülk edinme hakkının etkin bir şekilde sağlanmasının sektöre kaynak girişi açısından avantaj sağlayacağı tespiti yapıldı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...