Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, çalışanların aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayacak geliri elde etmelerinin esas olduğu vurgulanarak, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda yoksulluk sorununun gündeme geldiği ifade edildi.

Konfederasyonun Aralık ayı için yaptığı “açlık-yoksulluk sınırı” hesabına yer verilen açıklamaya göre, “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” için gerekli olan ve “yoksul sınırı” olarak nitelenen tutar 2 bin 409,35 YTL olarak tespit edildi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken ve “açlık sınırı” olarak adlandırılan harcama tutarı ise 739,67 YTL olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, tek bir işçi için asgari ücretin 719,77 YTL olması gerektiğini bilimsel verileri temel alarak hesapladığına işaret edilen açıklamada, konfederasyonun, “açlık ve yoksulluk sınırı” çalışmasının verilerini temel alarak aynı yöntemle ve yine tek işçi için yaptığı hesaplamanın sonucunun da 722,82 YTL olduğuna dikkat çekildi.

Ailenin yılbaşına göre yapması gereken ek harcama tutarının sadece gıda için 51 YTL olduğu belirtilen açıklamada, gıdanın yanı sıra giyim, konut, ulaşım, diğer zorunlu harcamalar da dikkate alındığında son bir yıl itibariyle yapılması gereken ek harcama tutarının 168 YTL’ye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

AÇLIK SINIRI 2.3 KAT ARTTI
“Türk-İş’in ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ çalışmasına göre; 2002 yılı ortalaması olarak açlık sınırı aylık 337 YTL ve yoksulluk sınırı aylık bin 25 YTL iken, 2008 yılı ortalaması olarak bu tutar sırasıyla 721 ve 2 bin 347 YTL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 6 yıllık dönemde açlık sınırındaki artış 2,29 kat ve yoksulluk sınırındaki artış 2 kat olmuştur. Aynı dönemdeki net aylık asgari ücret ise 174 YTL’den 492 YTL’ye çıkmıştır ve 6 yıllık artış, 2008 yılında uygulanmaya başlanan asgari geçim indirimi ile 2,83 kat olmaktadır.

Ancak asgari ücretteki artış, asgari ücret düzeyi dikkate alındığında fazla bir anlam taşımamaktadır. Halen sigortalı olarak çalışanların yaklaşık yarısının elde edebildiği gelir olan net asgari ücret tutarı ile ancak 20 gün sağlıklı beslenme, sadece 6 gün insan onurunun gerektirdiği harcama yapılabilmektedir.”

Açıklamada, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 0,22 oranında yükseldiği, yıllık ortalama artışın da yüzde 12,23’ü bulduğu belirtildi.