Akay Kavşağı için karar çıktı

Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin, kavşağın bariyerlerle kapatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurma gerekçesinde, ''kavşağın trafiğe kapatılmasında hukuka ve kamu yararına uygunluk görülmemiştir'' denildi.

Anadolu Ajansı 10.02.2010 - 10:44

Akay Kavşağı için karar çıktı

Mahkemenin, Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural'ın açtığı dava üzerine verdiği kararın gerekçesinde, ''Akay Kavşağı projesine ilişkin mahkeme kararlarına rağmen, kavşağın 2001'de kullanıma açıldığı ve fiili bir durum yaratıldığı'' ifade edildi.
        
Davalı Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Ankara 3. İdare Mahkemesinin kavşağa ilişkin plan iptali kararının uygulanması amacıyla Belediye Meclisi kararının tesis edildiğini ileri sürdüğüne yer verilen kararda, buna karşın, kavşağın, Ankara'da trafiğin en yoğun yerlerden olduğuna dikkat çekildi.
        
Kavşağın trafiğe kapatılması halinde, şehir trafiğinin çok ciddi etkileneceği, işe gidip gelmek için her gün kavşağı kullananların, itfaiye araçlarının ve bu kavşağa çok yakın yerde bulunan Hacettepe, Ankara Tıp gibi hastanelere hasta taşıyan ambulansların ciddi şekilde mağdur olacağı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
        
''Bu durumda, Ankara 3. İdare Mahkemesinin kararıyla ilgili imar planlarının iptal edilmesi üzerine, uyuşmazlık konusu kavşağa ilişkin önceki mahkeme kararlarının gerekçeleri ve imar planlarına ilişkin esaslar da dikkate alınarak, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun bir düzenleme getirilmesi gerekirken, mahkeme kararının uygulandığından bahisle Akay Kavşağının trafiğe kapatılmasında hukuka ve kamu yararına uyarlık görülmemiştir.
        
Zira, anılan bölgede, Akay Kavşağının kullanıma açıldığı 2001'den önce de trafik akışı olduğu ve bölgenin araçlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığı da açıktır.''
        
Kararda, ''açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği anlaşılan Belediye Meclisi  kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği'' belirtildi.
        
Çankaya Belediyesinin açtığı davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi, kavşağın yapımına olanak tanıyan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, ''şehircilik ilkelerine aykırı olduğu'' gerekçesiyle iptaline karar vermişti.
        
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de bu karar üzerine, 13 Temmuz 2009'da Akay Kavşağı'nı 31 Temmuzdan itibaren bariyerlerle kapatma kararı almıştı.
        
Avukat Sedat Vural, kavşağın bariyerlerle kapatılmasına ilişkin Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmış, davanın ilk incelemesini yapan Ankara 12. İdare Mahkemesi, Belediye Meclisi kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...