Akitli işlemlerde resmi senet kullanılacak

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, tapu sicil müdürlükleri tarafından akitli işlemler sebebiyle hazırlanan resmi senetlerin düzenlenmesiyle ilgili esas ve usulleri belirledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2009 - 12:11

Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Yönetmeliğe göre, tapu sicil müdürlüklerindeki akitli işlemlerde, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) programında yer alan resmi senet kullanılacak.
        
İpotek işlemlerinde şekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmek şartıyla, kredi veya borç sözleşmesi şartlarının matbu resmi senet örneğine yazılması hususunda bankalara yetki verilebilecek. Ticaret şirketlerinin bu yöndeki talepleri de yine Genel Müdürlükçe değerlendirilecek.
        
Resmi senetlerin içeriği ile senedi hazırlama yetkisine sahip görevlilerin uymaları gereken koşulları da düzenleyen Yönetmelik uyarınca, resmi senette hiçbir şekilde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamayacak. Senetler, her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanacak.


Sayfa Yükleniyor...