Alternatifbank'ta Katarlılara 225 milyon dolarlık yeni satış

Yazıcılar Holding bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding'in Alternatifbank'taki yüzde 25 hissesini CBQ'ya devretme kararı aldı.

NTV Haber 18.07.2016 - 18:07

Alternatifbank'ta Katarlılara 225 milyon dolarlık yeni satış

Anadolu Endüstri Holding, Alternatifbank'daki yüzde 25 hissesini satıyor. Satışa konu hissenin satış değeri 222 milyon 500 bin dolar. Alternatifbank 2013'te de bankanın yüzde 25'lik hissesini Katarlı Commercial Bank of Qatar'a satmıştı.

Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şu detaylar verildi:

Bağlı ortaklığımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)'nin 18.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile AEH'nin Alternatifbank A.Ş.'de sahibi olduğu yüzde 25 oranındaki 192 milyon 500 bin adet nama yazılı hisse ilgili olarak The Commercial Bank of Qatar (CBQ) ile 18 Temmuz 2013 tarihinde akdedilen "Hissedarlar Sözleşmesi" çerçevesinde hisse satış hakkının kullanılmasına karar verilmiştir. Hisse satış bedeli, Hissedarlık Sözleşmesi'ndeki taban fiyat yöntemine göre 18.07.2016 tarihi itibariyle 222,5 milyon dolar hesaplanmış olup, bu konuya ilişkin bildirim bugün itibariyle CBQ'ya iletilmiştir. İşlemlerin tamamlanması resmi kuruluşlardan alınacak izinlere tabi olup, hisse satışının 2016 içinde sonuçlandırılması tarafımızca öngörülmektedir. Hisse satışından elde edilecek nakdin AEH tarafından mevcut borçlarının ödenmesinde kullanılması planlanmakta olup, bu bağlamda AEH nezdinde hisse satış neticesinde doğacak kazancın dörtte üçü ilgili mevzuat uyarınca özel bir fon hesabına alınacaktır.

Sayfa Yükleniyor...