Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, Antalya'da 1800'lü yıllarda yaşamış ''Arap Süleyman''ın torunlarından olan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Hüsnü Yiğit'in ''Mirasçılık belgesinin iptali'' ve ''Tedbir'' amaçlı başvurusunu karara bağladı.

Hakim Canan Kırcı, Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1992 yılında aldığı veraset ilamına ilişkin kararın iptali istenen başvuruyu ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde bulunarak, mahkemeye sunulan Antalya Şeriye Sicillerine kayıtlı Osmanlıca yazılmış veraset ilamının orijinalini dikkate alarak, bölgedeki arazilerin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.

Mahkemenin kararı Muratpaşa Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bildirilerek, bölgedeki 4 bin dönüme yakın arazinin tapu kayıtlarına işlendi.

Hüsnü Yiğit, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin 2004 yılında arazinin Arap Süleyman'a ait olduğunu tescil ettiğini hatırlattı. Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de 1992 yılında bir veraset ilamı çıkarttığını ancak bu ilamda, isim benzerliklerinden yola çıkılarak, gerçekte mirasçı olmayan bazı kişilerin de adlarının yer aldığını ifade eden Yiğit, bu nedenle veraset ilamının iptali amacıyla dava açtığını kaydetti.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak çalıştığını ve arşivde yaptığı araştırmalar sonucu 1888 yılında yazılmış Antalya Şeriye Sicili'ne kayıtlı orijinal veraset ilamını bulduğunu anlatan Hüsnü Yiğit, Osmanlıca olan belgeyi, tercümesiyle birlikte mahkemeye sunduğunu ve ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ettiğini bildirdi.

Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, başvurusunu, dün kabul ettiğini söyleyen Hüsnü Yiğit, mahkemenin ihtiyati tedbir konulması kararının Muratpaşa Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bildirildiğini ifade etti.

Hüsnü Yiğit, şunları söyledi; ''Arap Süleyman'ın torunlarındanım. Dedem Arap Süleyman'ın torununun torununun oğlu. Sözü edilen arazinin Arap Süleyman'ın varislerine ait olduğu Antalya Tapulama Mahkemesi'nce 2004 yılında tescil edildi ve karar 2006'da Yargıtay'da onaylanarak kesinleşti. Ancak mirasçıların kim olduğuna dair bazı karışıklıklar ve eksiklikler vardı. İsim benzerliğinden yola çıkılarak, aslında Arap Süleyman'ın soyundan olmayan insanlar da veraset ilamında yer almış. Muhtar ilmühaberleri ve tanık beyanlarıyla uyduruk bir veraset ilamı çıkartılmış.

Çalıştığım, Başbakanlık Devlet Arşivleri'nde yaptığım araştırma sonucu geçtiğimiz günlerde, Arap Süleyman'ın 1888 yılındaki orijinal veraset ilamını buldum ve mahkemeye sundum. 1992 yılındaki veraset ilamında ninem Havva'nın yerine başka bir Havva kaydedilmiş. Orijinal belge tüm mirasçıları ortaya koyuyor. Orijinal belgeye dayanarak, 1992 yılındaki veraset ilamının iptali davası açtım. Dava sonuçlanmadan mahkeme ihtiyati tedbir kararı koydu.''

ARAZİDE ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ TESİS VAR
Davaya konu olan bölgede halen Özkaymak Falez Otel, Sheraton Otel, Hillside Su Otel, Konyaaltı Beach Park, Antalya Tenis İhtisas Kulübü, Atatürk Parkı, Cam Piramit, yeni ve eski Adliye Sarayı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya Defterdarlığı, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Spor Tesisleri, Dilek Sabancı Spor Salonu, çok sayıda okul, Antalyaspor Tesisleri, Antalya Müzesi, Meltem Mahallesi ile Akdeniz Üniversitesi Kampüsünü ayıran 6 şeritli Dumlupınar Bulvarı ve üzerinde 10 bine yakın konut bulunan Meltem siteleri yer alıyor.

5 MİLYAR DOLARLIK BİR SERVET
Hüsnü Yiğit, söz konusu arazideki bazı parseller için kamulaştırma bedelinin ödenmesi amacıyla davalar açıldığını da hatırlatarak, Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla aslında 4 bin dönüm araziyi kapsayan yaklaşık 5 milyar dolarlık bir servete ihtiyati tedbir koydurduklarını söyledi.

Halen 130 civarında mirasçı bulunduğunu kaydeden Yiğit, mirasçılar arasında, kuzeni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru kardiyolog Koray Gürsel'in de bulunduğunu bildirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Antalya'da Hazine aleyhine açılan ve yaklaşık 50 yıl süren ''Tapu iptal davaları'' yıllar gündemden düşmüyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde 552 bin 250 metrekare yüz ölçümündeki 556 Ada, 2 parsel sayılı taşınmaz ile 1 milyon 837 bin 750 metrekare yüz ölçümündeki 570 Ada, 3 parsel sayılı taşınmazların 1958 yılında, 2683 sayılı yasa hükümlerine göre yapılan şehir kadastrosu sırasında Hacı Bekirza Hacı Mehmet Ağa, Arap Süleyman ve ''mütegayyip eşhastan'' (kayıp kişi) Bakırcı Yorgi adlarına kayıtlı arazilerin Hazineye tescil edilmesiyle ilgili dava, yarım asır sonra, 2006 yılında davacılar lehine sonuçlanmıştı.

Davaların kesinleşmesi üzerine, hak sahipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi aleyhine kamulaştırmasız el atma ve mülkün bedelinin tahsiline yönelik çok sayıda dava açılmıştı.