Asgari ücrete yüzde 3 zam geliyor

Hükümet asgari ücrete 2010 yılında Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3+3 oranında zam yapmayı planlıyor.

02.11.2009 - 11:12

Asgari ücrete yüzde 3 zam geliyor

2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2010 yılında krizin etkilerinin azalacağı ve yeniden büyüme ortamına geçilerek mali dengelerde nispi bir iyileşmenin sağlanması bekleniyor.

Gelecek yıl, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin, vergi gelirlerindeki toparlanmaya paralel olarak, GSYH;ya oranla 2009 yılına göre 1,5 puan artarak yüzde 23 düzeyine yükseleceği tahmin ediliyor.

İşsizlik Sigortası Fonunun elde edeceği faiz gelirlerinin dörtte üçü ile Özelleştirme Fonunun nakit fazlasının 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da bütçeye gelir kaydedilmesi uygulamasına devam edilecek. Diğer yandan, hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 2010 yılında bir önceki yıla göre düşeceği öngörülüyor. Bu doğrultuda, 2010 yılında vergi dışı toplam gelirlerin GSYH;ya oranının bir önceki yılın seviyesini koruyarak yüzde 4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

2010 yılında, GSYH;ya oran olarak, bir önceki yıla göre, faiz hariç harcamaların 0,1 puan artması, faiz harcamalarının ise 0,3 puan azalması öngörülüyor. Böylece, 286,9 milyar lira olarak programlanan 2010 yılı merkezi yönetim bütçe harcamalarının GSYH;ya oranının bir önceki yıl seviyesinin 0,3 puan altına inerek yüzde 27,9 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

MEMURA YÜZDE 2.5 ZAM
Programa göre, 2010 yılında memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 2,5, Temmuz ayında yüzde 2,5 oranında artış yapılacak.

2010 yılında genel bütçe vergi gelirleri performansının artması nedeniyle genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere ve fonlara ayrılan paylarda da artış görüleceği öngörülüyor. Bu çerçevede, söz konusu harcama kaleminin 2009 yıl sonu tahminine göre GSYH;ya oran olarak 0,2 puan artışla yüzde 2,3 düzeyine yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2,4 oranlarında artırılması öngörülüyor. 2010 yılında prim yapılandırma geliri olarak 503 milyon lira elde edilmesi bekleniyor.

2010 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 83,6 milyar lira, toplam giderlerinin 115,4 milyar lira ve gelir gider farkının 31,8 milyar lira olması öngörülüyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...