Aslanlı Köşk'ün tapusu artık onun

İşadamı Remzi Gür, TMSF'nin satışa çıkardığı ihalede 23 milyon 800 bin lira bedelle aldığı Aslanlı Köşk'ün tapusunu mahkeme kararıyla aldı. TMSF, köşkün tahliyesi için Halis Toprak'a tebligatta bulundu.

01.02.2011 - 12:23

Toprak Grubunun, Fona olan borçlarının tasfiyesi yönünde 6 Şubat 2008 tarihinde imzaladığı Ek Protokol hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Grubun Fona olan borçlarının tahsilini teminen, bahse konu protokol kapsamında ipotek ve hacizleri muhafaza edilen taşınmazlardan, Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait, ''Aslanlı Köşk'' diye adlandırılan, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 55 pafta, 1060 ada, 218 parsel numaralı ''arsa ve su ahşap depo'' vasıflı 8721,73 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 4 parsel numaralı ''arsa'' vasıflı 1478,17 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 15.04.2009 tarihinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalede en yüksek peyi süren Remzi Gür'e 23 milyon 800 bin lira bedelle ihale edilmişti.       

Yapılan ihalenin iptali talebiyle Halis Toprak, Mehmet Toprak ve Ahmet Toprak tarafından Sarıyer İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2009/132 E. sayılı dosyası ile açılan ihalenin feshi davası nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99. maddesi gereğince taşınmaz ihale alıcısı adına tescil edilememişti.        

Ancak Sarıyer İcra Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan ihalenin feshi davasının Mahkemece reddedilmesi üzerine Toprak Grubu, davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, Aslanlı Köşk ile ilgili yerel mahkemenin kararını onadı.        

Kararın kanuni yollardan geçerek Fon lehine kesinleşmesi nedeniyle, ''Aslanlı Köşk'' olarak adlandırılan taşınmaz, ihale alıcısı Remzi Gür adına tescil edildi. Remzi Gür adına tapu tescil belgesi de çıkarılarak verildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...