Bank Asya'da hisse satış ihalesine ilişkin ön yeterlilik belgeleri teslim süresi, isteklilerin birinden evrak hazırlama süreci devam ettiği gerekçesiyle gelen ek süre talebi üzerine, 17 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ön yeterlilik süresi daha önce 10 Haziran'dı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Bank Asya'ya gönderilen açıklama Cumartesi günü KAP'ta yer aldı.

TMSF, Bank Asya'nın 360 milyon adet A grubu imtiyazlı hisselerinin yüzde 51'ine denk gelen 183.6 milyon adedini beheri 70 kuruş muhammen bedel üzerinden satışa çıkarmıştı.