Bankalar Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları ile VOB'da işlem gören kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım satımını yapabilecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankaların kıymetli maden alım satımına ve alacaklarından dolayı edindikleri gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, bankalar, TBMM'nin ilgili kararıyla standart ve nitelikleri belirlenen Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının alım ve satımını yapabilecekler.

Bu madde hükmü gereğince bankalar ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsallarında işlem gören, standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını da yapabilecekler.