Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko, taşeronluk ve maden işçileriyle ilgili düzenleme yapacak yeni tasarıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Başbakanlık'ta yapılan 35 dakikalık görüşmenin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Başbakan'ın müspet bir yaklaşım gösterdiğini ve ilettikleri aksaklıkları düzeltmek için bir komisyon kurulması talimatı verdiğini kaydetti.

Taşeron ve madende çalışanlara yönelik olarak düzenlemeler içeren İş Kanuna ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren 59 maddelik yasa tasarısının 1, 10, 11, 12 ve 13'üncü maddelerinde işçilerin hakları açısından sorun olduğunu dile getiren Türk-İş Başkanı, maliyeden ve 3 konfederasyondan temsicilerin bir araya gelerek sorunun çözümü için çalışacaklarını açıkladı.

En önemli sorunun 1'inci maddenin ikinci fıkrasıyla mağdur olan işçilerin güvence hakkının ortadan kalktığını ve dava kazanma şanslarının azaldığını dile getirdi. Mevcut halin korunması talebinde bulunduklarını dile getiren Ergün Atalay, "Örneğin üç tane taşeronda çalışmış bir arkadaşımız geriye dönük haklarının peşine düştüğünde geriye dönük hakları tehlikeye giriyor" diye konuştu.

Özel sektördeki taşeronlar için müfettiş denetlemesinin de ortadan kalktığını belirten Atalay, denetimin ortadan kalkmasının sorun yaratacağı görüşünde olduklarını belirtti.

Atalay, yasanın bu haliyle çıkması halinde taşeronluğun yaygınlaşmasından korktuklarını da vurguladı.