Afet Yönetmeliği'ne (1998) göre 1.4 ve 1.5 önem katsayısına sahip sosyal amaçlı binalarda kullanılacak asgari beton sınıfı C 20'dir; bu sınftaki betonların ise bilgisayar otomasyonlu hazır beton tesisleri dışında, şantiyelerde ilkel yöntemlerle üretilmesi mümkün değildir.

Beton Çeşitleri

300 Dozlu Beton

Bir metreküp beton karşımı içine 300 kg (6 adet 50 kg’lık torba) çimento konulan betondur. Doz esasına göre sınıflandırma (150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 dozlu) beton gibi.

B300 Betonu (C25)

Bir santimetre kare alana 300 kg mukavemette dayanabilen betondur. Mukavemete göre sınıflandırma B160 (C14), B225 (C18), B300 (C25) betonu gibi. Burada mukavemet esastır. Karışımdaki çimento miktarı (doz)’na bağlı değildir.

BS. 25 Betonu


Taban çapı 15 cm yüksekliği 30 cm olan (suda 20 derece sıcaklıkta saklanmış deney silindirinden elde edilen) 28 günlük silindir basınç dayanımı; 250 kg/cm² olan veya eşdeğer küp basınç dayanımı 300 kg/cm² olan normal nitelikli betondur. (TS 500)

1. Doza Göre Betonların Sınıflandırılması

Betonda dozajlarına göre aranılacak 28 günlük en düşük basınç kırılma dirençleri laboratuvar şartlarında aşağıdaki gibidir.

2. Mukavemete Göre Betonların Sınıflandırılması

Wb = 28 günlük küp (20×20x20 cm’lik) basınç kırılma direncidir.
Kb = 28 günlük silindir (D=15 cm H=30 cm) basınç kırılma direncidir.

Beton Sınıfları ve Dayanımları (TS 500)

Beton Sınıflarına Göre k1 Değerleri (TS 500)