İstanbul'da 14-15 Kasım 2009' tarihlerinde yapılacak olan TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı öncesi 24 Ekim 2009'da düzenlenen Ankara Yerel Kurultayı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.
 
Açıklamada; Ankara Yerel Kurultayı'nda; ekonomik kriz özelinde ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunların, işsizliğin ve güvencesizliğin etkileri, asgari ücret, özlük hakları, kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının karşılaştıkları sorunların değerlendirildiği belirtildi.
 
''Özel sektörde kriz bahanesiyle işten atılmaların yaşandığı, işçilerin çalışma haklarının gasp edildiği'' belirtilen ve ''örgütlü mücadelenin'' önemi vurgulanan açıklamada, üretim ve hizmet sektöründe giderek ağırlaşan çalışma koşulları içinde, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hem mesleki, hem de toplumsal anlamda sorun ve sorumluluklarının arttığı kaydedildi.
 
''Bilim ve teknolojiden uzaklaşmanın, sanayisizleşmenin, istihdam alanlarındaki daralmayı da beraberinde getirdiği ve var olan işsizlerin yedek ve ucuz iş gücü haline geldiği'' savunulan açıklamada, ''Öte yandan üniversitelerimizin de bilimsel gelişim yerine sadece piyasaya hizmet üretmek için geçirdiği dönüşümün ve bununla beraber kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasının sonucu olarak her yıl binlerce mühendis, mimar ve şehir plancıları işsizliğe mahkum edilmektedir. Mevcut durum, eğitim-insan gücü-istihdam dengesinin kurulamamasının ürünüdür'' görüşü dile getirildi.
 
Açıklamada, kurultay sonuçları ve yapılması gerekenlere ilişkin özetle şu görüşler ifade edildi:
 
''Mühendis, mimar ve şehir plancıları arasında ayrımcılığa yol açan her türlü uygulamaya ve başta 'yetkin/yetkili mühendislik' ve 'uzman mühendislik' gibi ayrımlara karşı mücadele etmek. Daha önce özelleştirilen kaynaklarımızın tekrar kamulaştırılması yönünde mücadele etmek. Çalışma saatlerinin azaltılmasıyla beraber istihdam alanında da genişleme yaşanacağı gerçeğinden hareketle, esnek çalışma saatlerine, sosyal güvencesiz ve düşük ücretlerle çalıştırılmaya karşı örgütlü mücadele etmek.
 
Kadın mühendis/mimar/şehir plancılarının çalışma yaşamında cinsiyetçi iş bölümünden kaynaklı ucuz iş gücü olarak görülmelerine, meslek dışı iş yapmaya zorlanmalarına, doğum izinleri nedeniyle haksız ücret kesintilerine maruz kalmalarına ve toplumsal baskılar nedeniyle dillendirilemeyen tacizlere ve mobbing gibi uygulamalara karşı mücadele yürütmek.

TMMOB bünyesinde çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları da dahil olmak üzere, tüm ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının sendikal örgütlülüğünü savunmak.''