Bireysel emeklilikte yeni teşvik

Maliye Bakanı Ağbal, "Bireysel emeklilik sistemi ve hayat sigortalarında belirli bir süre sistemde kaldıktan sonra toplu ödeme almak yerine aylık maaş sistemine dönenlere ilişkin olarak vergisel teşvikler getireceğiz" dedi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 03.05.2016 - 21:03

Bireysel emeklilikte yeni teşvik

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresi'nde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi"nin açılış toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enflasyondaki düşüşün, faizlerin aşağıya çekilmesine nasıl bir katkı sağlayacağının sorulmasına karşılık Ağbal, enflasyonun aşağıya doğru gelmiş olmasının, ekonomiyle ilgili alınacak bütün kararlarda belirleyici temel faktörlerden birisi olacağına işaret etti.

Ağbal, yıl sonu enflasyon beklentisini veya ortaya konulan hedefleri teyit eden enflasyon gelişmelerinden sonra Merkez Bankasının, ekonominin diğer aktörlerinin, kendileriyle ilgili olan alanlarda bu gelişmelere uygun şekilde karar alacağını söyledi. Enflasyonun ekonomik karar alıcılar için önemli faktör olmasına rağmen, tek başına belirleyici bulunmadığına dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanımız da ifade etti, para politikasının sadeleştirilmesi bağlamında başlatılan bir süreç var. O sürecin devam ettirilmesi yönünde bir irade var. Enflasyon gelişmeleri de bu iradeye destek veren bir gelişmedir. Bu açıdan hepimiz için memnuniyet verici bir gelişmedir. Ülkemize daha fazla yatırım olsun, üretim olsun, daha fazla ihracat yapabilelim, işletmelerimizin maliyetleri azalsın, ama aynı zamanda da ülkemize ilişkin beklentiler olumlu olsun. Bütün bu faktörleri dikkate alarak Merkez Bankamız diğer kamu kurumları da kararlarını alacaktır. Kendi kararlarıdır."

Ekonomide rasyonaliteden, ihtiyatlılıktan hiçbir zaman vazgeçmemek gerektiğini vurgulayan Ağbal, Türkiye'nin gerek ortaya koyduğu ekonomi politikalarıyla, gerekse ekonomi yönetiminin ve hükümetin duruşu itibarıyla uluslararası piyasalara güven veren bir çerçeve oluşturduğunu, bu çerçevenin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Faizlerin düşmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine,Ağbal, "Merkez Bankası Başkanımız, Merkez Bankamız, yetkili kurumları, bütün bu gelişmeleri dikkate alarak bir karar vereceklerdir." dedi.

"BES'TE VERGİLEME SİSTEMİNDE İYİLEŞTİRMELER YAPIYORUZ"

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda tasarrufların vergisel uygulamalarla teşvik edilmesinin söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine Ağbal, otomatik katılımla ilgili düzenlemeyi Hazine Müsteşarlığının ayrı bir çalışma olarak yaptığını, kendi çalışmalarının içinde bu düzenlemenin olmadığını söyledi.

Kendilerinin, BES veya hayat sigortalarında belirli bir süre sistemde kaldıktan sonra toplu ödeme almak yerine aylık maaş sistemine dönenlere vergisel teşvik getireceklerini bildiren Ağbal, "BES'te sistemde kalmak için öngörülen sürelere yaklaşılmış durumda. Burada kişilerin sistemde biriken paralarını topluca almak yerine sistemde kalmaya devam ederek aylık ödemeler şeklinde bir sisteme geçmeleri halinde mevcut vergileme sisteminde de onların lehine iyileştirme düzenlemeleri yapıyoruz." şeklinde konuştu.

VERGİ USUL KANUNUNDAKİ YAPTIRIMLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Ağbal, Vergi Usul Kanununda yaptırımlara yönelik yapılan bir çalışmaya dönük soru üzerine de kanuna aykırı fiillerin işlenmesi durumunda idari para cezası, vergi cezaları ve fiilin ağırlığına göre hapis cezasının öngörüldüğünü hatırlattı.

Bir mükellefin bütün bu yaptırımlardan sonra öngöremeyeceği şekilde, devletin sağladığı diğer teşviklerden mahrum kalması veya yararlanacağı teşviklerden dolayı ilave bir yaptırımla karşı karşıya kalması gibi bir durumun söz konusu olduğunu anlatan Ağbal, bunun yatırımcının önünü görmesini zorlaştırdığını ve belirsizliği artırdığını söyledi.

Yeni bir Vergi Usul Kanunu hazırlığı içinde olduklarını anımsatanAğbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kanun içinde gerekiyorsa yaptırımların daha da caydırıcı olması noktasında düzenlemeler yapalım, ama bu arada yatırım ortamında belirsizliğe neden olacak bu tür düzenlemeleri sistemden çıkaralım istiyoruz. Normalde mevcut kanuni düzenlemeye göre kişi, bu fiilleri işlerse ve bu mahkeme kararıyla kesinleşirse, o mükellef diğer bakanlıkların verdiği her türlü teşvikten artık yararlanamaz hale geliyor. Düşünün 10 bin liralık fatura nedeniyle size bir yaptırım gelmiş, ama öbür taraftan KOSGEB'ten, Kalkınma Bankasından kullanacağınız, yararlanacağınız bütün teşviklerden bir anda mahrum kalıyorsunuz. Yani fiille ceza arasındaki ölçülü olma, orantılı olma noktasında sıkıntılar var orada. Bugün yatırımcılarımız bu konuda bize, bu belirsizliği ifade ettiklerinde, biz de bu konuya açıkça hak veriyoruz. Dolayısıyla burada eğer söz konusu fiillerin işlenmesi karşısında uygulanacak cezaları artıracaksak onu Vergi Usul Kanunu içindeki cezaları artırmak suretiyle yapalım diyoruz. Bunun yerine gidip başka kanunlardan kaynaklanan birtakım imkanları vatandaşın elinden almayalım."

Tasarının büyüklüğünün sorulması üzerine Ağbal, "Bir madde sayısı söylemeyeyim ama 50'nin üzerinde olabilir" dedi.

Sayfa Yükleniyor...