Merkezi yönetim bütçesi, Ocak ayından sonra Şubat ayında da fazla verdi.

Maliye Bakanlığı Şubat ayı ile Ocak-Şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Şubat ayında bütçeden 23 milyar 568 milyon lira harcama yapıldı. Buna karşılık 24 milyar 556 milyon lira gelir elde edildi. Böylece Şubat ayında bütçe 988 milyon lira fazla verdi.

Ocak-şubat döneminde de bütçe giderleri 46 milyar 62 milyon lira, bütçe gelirleri ise 48 milyar 55 milyon lira olarak gerçekleşti.

Böylece geçen yıl bütçenin 5 milyar 392 milyon lira açık verdiği ilk 2 aylık dönem, bu yıl 1 milyar 993 milyon lira bütçe fazlasıyla geride bırakıldı.

Bütçe sonuçlarını değerlendiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Bu yıl ilk 2 ayda 1 milyar 993 milyon 299 bin liralık bir bütçe fazlasına ulaşılmıştır. 1970-2011 dönemini kapsayan son 41 yıllık süreçte, bütçenin Ocak ve Şubat aylarını fazla vererek kapattığı yıl sayısı ikidir. Önce 1983 yılında, sonra da bu yıl hem Ocak, hem de Şubat aylarında bütçe fazlası elde edilmiştir. 1983 yılının ilk 2 ayındaki fazlanın da sadece 56 bin lira olduğu gözönünde bulundurulduğunda, 2011'de sağlanan gelişmenin önemi çok daha iyi anlaşılır'' dedi.

SON 41 YILIN ŞUBAT AYLARINDA NE OLDU?
Bakan Şimşek, son 41 yılın Şubat aylarındaki bütçe gerçekleşmelerinin de bu yıl elde edilen başarıyı net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. 1970 yılı başından bu yana bütçenin Şubat aylarında sadece 5 kez fazla verdiğini belirten Maliye Bakanı, Şubat'ta bütçe fazlası sağlanan bu yılları 1983, 1987, 1988, 2008 ve 2011 yılları olarak sıraladı.

GELİRLERDEKİ ARTIŞ, GİDERLERİ KATLADI
Bütçe uygulamalarında mali disipline riayet ettiklerini, seçime rağmen bundan taviz vermediklerini kaydeden Şimşek, bu durumun bütçe sonuçlarında da görüldüğünü dile getirdi.

2011'in ilk 2 aylık döneminde bütçe giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2.5 oranında arttığını, buna karşılık bütçe gelirlerindeki artışın yüzde 21.5'e ulaştığını kaydeden Maliye Bakanı, bu şekilde geçen yılın Ocak-Şubat aylarında 39 milyar 544 milyon lira olan bütçe gelirlerinin bu yıl aynı dönemde 48 milyar 28 milyon liraya çıktığını bildirdi. Şimşek, bu dönemde vergi gelirlerinin de yüzde 22.2 oranında artış gösterdiğini ve 2 ayda 40 milyar 857 milyon lira vergi toplandığını vurguladı.

Sonuçta 2010 yılının ilk 2 ayında 5 milyar 392 milyon lira olan bütçe açığının, bu yıl yerini 1 milyar 993 milyon 299 bin lira fazlaya bıraktığını belirten Bakan Şimşek, ''Geçen yılın ilk 2 ayında 5 milyar 274 milyon lira olan faiz dışı fazla rakamı da bu yıl yüzde 126.8'lik artışla 11 milyar 961 milyon liraya yükselmiştir. Bu rakamlar seçim ekonomisi uygulamadığımızın ve mali disipline en güçlü şekilde devam ettiğimizin bir kanıtıdır'' diye konuştu.

Bu arada Maliye Bakanlığı verileri, 2006 yılı Ocak ayından bu yana geçen 62 aylık süreçte, bütçenin 17 kez fazla verdiğini ortaya koydu.